Hjem Studentoppgaver Klimatilpasning – Gjennomgang av prosjekteringsgrunnlag

Klimatilpasning – Gjennomgang av prosjekteringsgrunnlag

Klimaendringer krever at man ved vegprosjektering legger til grunn de beste tilgjengelige klimadata og oppdaterte retningslinjer. Vegprosjekter som nå er i byggefasen kan være planlagt, prosjektert og dimensjonert etter tidligere normaler og basert på foreldet klimadatagrunnlag.


Målsetning med oppgaven er å gjøre en kontroll av data- og dimensjonerings-grunnlaget for et valgt vegprosjekt, og sammenligning mot det som ville være krav i dag.

Arbeidets innhold

  • For et vegprosjekt, eller vegkonstruksjon, studere grunnlaget for prosjektering
  • Velge ut spesielt sårbare aspekter /punkter mht. klimapåkjenning
  • Gjennomgå dagens krav og anbefalinger for hvordan man tar hensyn til endret klima: flom og stormflo, krav til erosjonsbeskyttelse, skredsikring m.m.
  • Gjøre en sammenligning av kapasitet

Rammen for oppgaven

Her er det mange muligheter. Innholdet vil være veldig avhengig av det enkelte prosjektet. Dette er best egnet som gruppeoppgave.

Nødvendig faglig bakgrunn

Prosjekteringsgrunnlag, klimapåkjenninger, regelverk

Kontaktperson

Lignende oppgaver