Hjem Kostnader av klimaendringer

Kostnader av klimaendringer

Utrede muligheter for å inkludere klimahensyn og tilhørende kostnader i beslutninger om byggetiltak eller fornying – fra planlegging til drift. Illustrere beslutningsprosesser der effekten av klimaendringer er tatt i beregning.

Det er ønskelig å få en kostnadsberegning som beslutningsgrunnlag for følgende scenarier:

 • tiltak må settes inn for å reparere en skade, fordi kapasitet er for lav, osv.
 • tiltak kan settes inn senere fordi det er mer effektivt å kombinere det sammen med annet planlagt arbeid. I mellomtiden, må man vurdere behov for beredskapstiltak eller overvåking
 • tiltak skal settes inn senere, når behovet viser seg, eller effekten er størst
 • tiltaket er for «dyrt», det er mer hensiktsmessig å håndtere konsekvensene.
 • Utprøving på vegprosjekter.

Arbeidets innhold

 • sette seg inn i kost-nytteanalyser, velge metodikk
 • vurdere påvirkning som klimaendringer har på beregning av kostnader og nytte av tiltak, f.eks. diskontering og valg av «graden av proaktivitet»
 • prøve ut, dokumentere beregningen på et demonstrasjonsprosjekt

Rammen for oppgaven

 • EFFEKT er Statens vegvesens verktøy for kost-nytteanalyser. Det trengs en gjennomgang og tilrettelegging for å inkludere klimaendringer.
 • Andre kost-nytte metoder er fult mulig å bruke.
 • Lønnsomhet av tiltak for klimatilpasning
 • Utprøving på et konkret bygge /fornyingsprosjekt er egen deloppgave.

Nødvendig faglig bakgrunn

Kunnskap om naturfare, klimaendringer og risikovurdering.

Kontaktperson

Gordana Petkovic: Statens vegvesen, gordana.petkovic@vegvesen.no

Lignende oppgaver