Hjem Miljøbesparelser og valg av fartsgrenser

Miljøbesparelser og valg av fartsgrenser

Vurdering av hvordan klimagassutslipp og akkumulert energiforbruk påvirkes av valgt fartsgrense for en vegstrekning.

Eksempel på problemstillinger ved vegutbygging som påvirkes av valgt fartsgrense:

  • Muligheten for å unngå inngrep i karbonrike arealtyper
  • Muligheten for å optimalisere massebalansen i et prosjekt
  • Behov for og omfang av konstruksjoner (bru, kulvert, tunneler etc.)
  • Potensialet for å utnytte deler av eks. infrastruktur til gjenbruk
  • Utslipp fra trafikken som skal gå på veien

Problemstillingen kan angripes ved å studere gjennomførte prosjekter, og gjøre en analyse av hva man kunne oppnådd av «miljøbesparelser» ved å forutsette en lavere fartsgrense. Man kan også se på fiktive prosjekter, og gjøre en vurdering av konsekvenser ved ulike fartsgrenser som forutsetning.

Resultatet fra studien kan utgjøre en oversikt over (omtrent) hvor mye hvert av punktene som settes opp som målekriterier for studien påvirkes av valgt fartsgrense, og anslagsvis hva dette utgjør totalt for en vegstrekning (per km).

Kontaktperson

Knut Sveinung Rekaa: ViaNova, knut.rekaa@vianova.no, tlf. 95 20 29 95

Lignende oppgaver