Hjem Studentoppgaver Klimatilpasningstiltak – pilotprosjekter

Klimatilpasningstiltak – pilotprosjekter

Gjennomføre et pilotprosjekt der målet er å øke robusthet for klimapåkjenninger og argumentere (bl.a. ved nytte-kostnadsanalyse) for valg av løsning.

Eksempel: kapasitet og/eller utforming på kulverter, høyde på vegtraseen, erosjonssikring – men under forutsetning av helhetlig vurdering.

Arbeidets innhold

  • Velge en strekning /vegkonstruksjon, gjennomføre ROS i forhold til værrelaterte hendelser, sette opp mulige tiltak og suksesskriterier;
  • Sammenligne utfall av tiltak, gjennomføre kost-nytteanalyse;
  • Dokumentere implementering og kostnadene
  • Metodikk for kostnadsanalyser må inkludere effekten av økte klimapåkjenninger, og kan være metodikk fra DeTECToR-prosjektet, EFFEKT (tilrettelagt), andre metoder som tar hensyn til økning i klimapåkjenninger.

Rammen for oppgaven

Til inspirasjon: pilotprosjekter gjennomført av Federal Highways Administration, USA: Framework for adaptation to climate change, “Examples from practice”!

Nødvendig faglig bakgrunn

Kunnskap om naturfare, klimaendringer, risikovurdering.

Kontaktperson

Lignende oppgaver