Hjem Studentoppgaver Kontinuerlig kompetanseutvikling til lokomotivførere

Kontinuerlig kompetanseutvikling til lokomotivførere

Norsk fagskole for lokomotivførere utdanner som fagskole lokomotivførere. Etter endt studie følges lokomotivførernes kompetanse opp av arbeidsgiver, og som en del av deres sikkerhetsgodkjenning. En sentral del av utdanningen er å sørge for trygg transport, på tross av den resterende risiko som et transportsystem har, herunder også jernbane som et trygt transportsystem.  

En del av jernbanens risikobilde er knyttet til større klimapåkjenninger, ondsinnede handlinger og tekniske forhold (eksempelvis diverse etterslep på teknologi, fornyelse og vedlikehold). Erfaringer fra høypålitelige organisasjoner og menneskelige faktorer viser at restrisiko kan minimaliseres med årvåkenhet og god risikoforståelse. Dette kan skje såfremt slikt prioriteres gjennom systematisk oppfølging, herunder hvordan det læres av uønskede hendelser.  

Hvordan kan kunnskapsgrunnlaget til lokomotivførerne bidra til ytterligere risikoreduksjon? Gjerne sammenlignet med flere jernbanenasjoner og -selskaper. Hva viser oppfølgingen av ferdigutdannede lokomotivførere, sammenlignet med tilsvarende operativt personell i andre transportgrener, som pilot, skipsfører og storbilsjåfører? Har sosiale arenaer som pause- og hvilerom mistet noe av sin funksjon med tanke på gjensidig læring av hverandre? Kan sosiale medier brukes for kompetanseutvikling innen sikkerhet?  

Kontaktperson

Atle William Heskestad: Jernbanedirektoratet, atlhes@jdir.no, tlf. 916 72 550

Lignende oppgaver