Hjem Studentoppgaver Operativ risikokontroll på utsatte jernbanestrekninger

Operativ risikokontroll på utsatte jernbanestrekninger

Det er forbundet ulik risiko knyttet til ulike jernbanestrekninger på jernbanenettet. De enkelte jernbanestrekninger har systematiserte risikobeskrivelser (risikobilder) og oversikter over erfarte uønskede hendelser (tapsbilder). 

Risikobildet består typisk av ulovlig sporferdsel, uaktsomhet på planoverganger, uhell på plattformer, klimapåkjenninger og ondsinnede handlinger (sistnevnte inngår ikke i tapsebildet så langt). Det er ønskelig at en eller et fåtall strekninger undersøkes, hvor risikobildet og tapsebildet for strekningen(e) sammenlignes for å vurdere risikoreduserende potensiale i systematisert kompetanseutvikling og forsterket sikkerhetsstyring.

Kontaktperson

Atle William Heskestad: Jernbanedirektoratet, atlhes@jdir.no, tlf. 916 72 550

Lignende oppgaver