Hjem Lokomotivførers muligheter for bidrag til risikokontroll i «den skarpe enden»

Lokomotivførers muligheter for bidrag til risikokontroll i «den skarpe enden»

Norsk fagskole for lokomotivførere bruker lokomotivførerpersonale fra togselskapene som kjørelærere. Kjørelærerne følges opp med utdanning og tilbakemeldinger, og utgjør en forholdsvis stor gruppe. De er selvselekterte, hvilket betyr at de har en interesse og motivasjon for å arbeide som kjørelærere. Det er naturlig å tenke at de kan påvirke holdninger hos kollegaer om sikkerhetskultur under kjøreopplæring.  

Kjørelærerne har bred erfaring og kompetanse om hvordan sikkerhet kan ytterligere forbedres på norsk jernbane. Riktignok er denne erfaringen og kompetansen høyst individuell og utenfor et standard format. Gjennom systematisert innhenting av informasjon kan dette fremstilles til et egnet underlag for å vurdere alternative prinsipper for sikkerhetsstyring, samt etterutdanning av lokomotivførere.

Kontaktperson

Atle William Heskestad: Jernbanedirektoratet, atlhes@jdir.no, tlf. 916 72 550

Lignende oppgaver