Hjem Tilrettelegging for nye typer sykler ved jernbanestasjoner

Tilrettelegging for nye typer sykler ved jernbanestasjoner

Bane NOR jobber for at flere kan ta tog, og at de som tar toget velger bærekraftige reisemiddelvalg til og fra stasjonen i henhold til mobilitetspyramiden, der man skal prioritere gange, sykkel og kollektivtransport.

Får vi flere til å sykle, gå og reise med kollektivtransport til og fra stasjonen, frigjør vi parkeringskapasitet på innfartsparkeringen til de som har behov for det, samt reduserer de lokale reisene med bil rundt stasjonene som er godt i et lokalt- og globalt miljøperspektiv. I tillegg er det et godt folkehelsetiltak å få flere til å gå og sykle til stasjonen.

De siste årene har det skjedd enormt mye på sykkelfronten, og det ruller stadig ut nye typer sykler på norske veier. El-sykler med kraftige motorer og lang rekkevidde, lastesykler med plass til barn og dagligvarer er eksempler på nye typer sykler. Disse syklene er ofte større og dyrere enn konvensjonelle sykler. Samtidig kan man anta at sykelistene forventer mer av servicefunksjoner ved parkeringen, f.eks. lading, lagring av hjelm, pumpe/verktøy og opplegg for vintersykling.

Oppgaven vil være å se på hvordan Bane NOR kan tilrettelegge for parkering av disse syklene på jernbanestasjonene. Følgende momenter bør drøftes i en slik oppgave:

  • Hvordan kan man ivareta arealbehovet til større typer sykler samtidig som man opprettholder nok plasser til konvensjonelle sykler?
  • Hvordan kan man legge til rette for sikker parkering av disse typer sykler, i f.eks. sykkelhotell, sykkelbokser osv.?
  • Bør man ta betalt for noen av disse tjenestene?
  • Bør man tilrettelegge før øvrige tjenester, f.eks. lading, tørkeskap, låseskap til hjelp etc.?

Passer for master- og bacheloroppgave.

Kontaktperson

Thrine-Marie Molander Fjeldstad: Bane NOR, moltri@banenor.no

Se flere oppgaver fra Bane NOR

Lignende oppgaver