Hjem Vegutbygging vs. myrområder

Vegutbygging vs. myrområder

Vegbygging og myrområder kommer ofte i konflikt ved at ny veg bygges i områder der det er våtmarksområder.

Vi ønsker å se på hvordan man kan flytte og bevare myrområder. Dette gjøres ved å demme opp tidligere drenerte myrområder, og flytte myrmasser som kommer i konflikt med vegbygging til slike drenerte områder for å reetablere disse.

Det er etablert et internt FoU-prosjekt i Statens vegvesen, og det er åpnet for å ha med student som kan bistå i arbeidet.

Kontaktperson

Sara Kristine Muri Bugge: Statens Vegvesen, sara.kristine.muri.bugge@vegvesen.no, tlf. 98 07 50 01

Lignende oppgaver