Direktetildeling av togtilbudet på Østlandet: Vygruppen invitert til å gi tilbud

Jernbanedirektoratet skal forhandle med Vygruppen om deler av togtilbudet rundt Oslo. – Vår ambisjon er at Østlandet får et togtilbud som er bedre for kundene, rimeligere for staten og som er godt koordinert med annen kollektivtrafikk, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Gjøvikbanen inngår i område "Østlandet 1" der det skal forhandles med Vygruppen om togtilbudet. (Foto: Njål Svingheim)

Etter en vurdering av kvalitet, økonomi og risiko, har Jernbanedirektoratet valgt å invitere Vygruppen til forhandlinger om å kjøre lokal- og regiontog på en rekke strekninger i Oslo-området, kalt Østlandet 1. Tildelingen skjer senest i løpet av første halvår 2023, med trafikkstart i desember samme år.

- Vi har hatt en god dialog med Vygruppen og Flytoget om hva de kan legge til grunn i en forhandling, i tillegg til at vi har vurdert begge selskapenes tidligere tilbud om å kjøre disse strekningene. Vår vurdering er at Vygruppen har de beste forutsetningene for en direktetildeling av Østlandet 1. De ligger lavere i pris, de har høy kvalitet på tjenesten til kundene og det innebærer en lav risiko å gi dem en direktetildeling fordi de allerede kjører på disse stekningene, sier Sletta. 

To tildelinger på Østlandet

I slutten av mars i år fikk Jernbanedirektoratet i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å inngå direktetildelte trafikkavtaler med enten Vygruppen eller Flytoget om togtilbudet på Østlandet, fordelt på to avtaler: Østlandet 1 og Østlandet 2.  Et premiss var at prosessen skal sikre likebehandling av de to statlige selskapene.

- Etter at Vygruppen har levert sitt tilbud i starten av juli, skal vi gjennomføre forhandlinger. Her skal vi være en krevende kjøper på vegne av staten og de reisende. Ambisjonen er å få et attraktivt togtilbud med blant annet høy kundetilfredshet, god koordinering med øvrig kollektivtrafikk og ikke minst gode rutiner for håndtering av avvik, sier jernbanedirektøren

30 millioner reisende

Togtilbudet som inngår i Østlandet 1 har om lag 30 millioner reisende hvert eneste år, ifølge trafikktall fra 2019. Trafikkavtalen skal ha en varighet på åtte år, med mulighet for forlengelse i to år.

Senere i år skal Jernbanedirektoratet velge hvem det skal forhandle med om det øvrige togtilbudet på Østlandet – omtalt som Østlandet 2.

Fakta

Østlandet 1

 • Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm
 • Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski
 • Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren
 • Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss
 • Regiontog (R-tog) Oslo S– Mysen/Rakkestad
 • Regiontog (R-tog) Oslo S - Ski
 • Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden
 • Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik

Østlandet 2

 • Regionekspresstog (RE-tog) Skien-Eidsvoll
 • Regionekspresstog (RE-tog) Drammen-Lillehammer
 • Regiontog (R-tog) Kongsberg-Eidsvoll
 • Regiontog (R-tog) Drammen-Dal
 • Regiontog (R-tog) Asker-Kongsvinger
 • Regiontog (R-tog) Notodden-Porsgrunn (Bratsbergbanen)
 • Avtalen vil kunne inkludere tilbringertjenesten som i dag trafikkeres av Flytoget, senest fra 2028.

Område "Østlandet 1" er de strekningene som her er markert med rødt.