Enighet om reviderte trafikkavtaler sikrer togtilbudet

Jernbanedirektoratet har reforhandlet avtalene om trafikkpakkene 1 Sør, 2 Nord og 3 Vest, noe som sikrer de reisende et langsiktig togtilbud minst på nivå med dagens.

Trafikkavtalene med togselskapene er nå reforhandlet, noe sikrer et tilbud som er minst på nivå med dagens togtilbud. (Foto: Njål Svingheim) 

De reforhandlede avtalene med Go-Ahead Norge, SJ Norge og Vy tog gjelder fra 1. juli i år og ut respektive avtaleperioder (se faktaramme). Frem til 30. juni i år har de tre selskapene, i likhet med andre togselskaper med offentlig kjøpt trafikk, hatt avtaler om kompensasjon for bortfall av inntekter og økte kostnader som følge av pandemien.

- De nye avtalene forutsetter et togtilbud som er minst like godt som i dag, og at de planlagte tilbudsforbedringene som lå inne i de opprinnelige trafikkavtalene blir realisert så snart etterspørselen har tatt seg opp igjen og det er markedsgrunnlag for flere avganger. De økonomiske forutsetningene i avtalene er dessuten bedre tilpasset dagens lavere reisevolumer og usikkerheten knyttet til fremtidig trafikkutvikling, sier Hans Henrik Kristensen, direktør for Persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet.

Kristensen minner om at alle dagens avtaler ble inngått før utbruddet av koronapandemien tidlig i 2020. Nedstengningen av samfunnet i nærmere to år førte til en dramatisk nedgang i antall togreisende, og betydelig usikkerhet om den fremtidige effekten på folks reisevaner, noe som også skaper usikkerhet om togselskapenes inntekter.

Endringene i trafikkavtalene består av tre hovedelementer:

1. Endring i leveranseforpliktelser for å redusere togselskapenes kostnader, og større handlingsrom for økte inntekter.
2. En inntektskompensasjon dersom trafikkinntektene blir lavere enn det som ligger til grunn i det opprinnelige pristilbudet.
3. En bonus dersom togselskapene klarer å hente tilbake trafikkinntektene etter pandemien, samt mindre bonusordninger knyttet til egne tiltak for å bedre økonomien i trafikkavtalene.

- I tillegg legges det opp til en kompensasjon for økning i energipriser som følge av krigen i Ukraina, påpeker Kristensen.

Fakta:

Disse trafikkavtalene er nå reforhandlet:
• Trafikkpakke 1 (Go-Ahead Norge AS): Gjelder Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Gjenstående avtaleperiode 5,5 + 2 år (opsjon på forlengelse)
• Trafikkpakke 2 (SJ Norge AS): Gjelder Dovrebanen, Rørosbanen, Trønderbanen, Raumabanen Meråkerbanen, Nordlandsbanen (inkl. Saltenpendelen). Gjenstående avtaleperiode 6,5 + 2 år
• Trafikkpakke 3 (Vy tog AS): Gjelder Bergensbanen, Vossebanen og Arnalokalen. Gjenstående avtaleperiode 7,5 + 2 år.