Norge med i alle de seks første innovasjonsprosjektene i Europe’s Rail

Resultatet fra første utlysning av forsknings- og innovasjonsprosjekter på jernbane i Europa er klar. Norsk jernbanesektor og forskningsmiljøer deltar i innovasjonsprosjekter verdt 568,4 millioner euro, arbeidet ledes av Jernbanedirektoratet.

Europes-rail-logo-900x600.png

Preben Sæthre som er prosjektleder Europe’s Rail Norge, forteller at mer enn 200 aktører fra 14 land vil sammen utvikle nye løsninger for europeisk jernbane.

- De seks innovasjonsprosjektene vil jobbe med trafikk- og mobilitetsstyring, digitale og automatiserte operasjoner, bærekraftige løsninger, smart vedlikehold, gods og revitalisering av linjer.

- Vi gleder oss til å spesifisere og planlegge prosjektene med våre europeiske partnere i løpet av høsten, avslutter Preben Sæthre.

Mer informasjon om Europe’s Rail:

Om Europe's Rail på Arendalsuka- se streaming Kan Norge og Europa ta jernbanen inn i fremtiden?

Norge med i EUs innovasjonsprogram for jernbane (jernbanedirektoratet.no)


Kontaktperson

Preben Sæthre prosjektleder Europe’s Rail Norge
preben.saethre@jernbanedirektoratet.no
mobil: 99541610