Evaluering av tiltak etter kostnadsoverskridelser på Follobanen og Østfoldbanen

På oppdrag for Jernbanedirektoratet har konsulentselskapet WSP gjennomført en evaluering av status på foreslåtte tiltak som skulle gjennomføres i kjølvannet av kostnadsoverskridelsene på Østfoldbanen og Follobanen.

Illustrasjonen viser nye Moss stasjon. (Ill: Bane NOR)

-Hovedinntrykket er at det gjenstår mye før tiltakene som ble identifisert i tidligere rapporter er gjennomført, heter det i rapporten.

Som kjent har det blitt omfattende kostnadsoverskridelser i forbindelse med byggingen av Follobanen og dobbeltsporutbyggingen på Østfoldbanen gjennom Moss og fra Haug til Seut.
Dovre Consulting og Oslo Economics laget i 2020 rapporter med anbefalinger av tiltak for å redusere risikoen for overskridelser i kommende utbyggingsprosjekter. Anbefalingene gjelder tiltak både i Jernbanedirektoratet og i Bane NOR. - Hovedinntrykket er at det fortsatt gjenstår mye før tiltakene for å redusere risikoen i store prosjekter er på plass, skriver WSP i rapporten.

Jernbanedirektoratets ledergruppe har behandlet rapporten fra WSP, og vedtatt en plan for hvordan punktene skal følges opp videre, rapporten er vedlagt.

Vedlegg:

Rapport fra WSP

Oversendelsbrev til Samferdselsdepartementet

Se også:

Oslo Economics rapport om Follobaneprosjektet fra 2020

Dovre Consultings rapport om prosjektene i Østfold fra 2020