Europe's Rail

De seks første innovasjonsprosjektene i Europe’s Rail Joint Undertaking er i gang og Norge er med i alle. Gjennom prosjektene MOTIONAL, R2DATO, IAM4RAIL, Rail4EARTH, TRANS4M-R og FutuRe har prosjektpartnerne som mål å "Make rail the everyday mobility".

 

Sammen med nesten 450 europeiske partnere skal norsk jernbanesektor og forskningsmiljøer delta i innovasjonsprosjekter til en verdi av 552 millioner euro, de neste fire årene. Dette er et unikt internasjonalt samarbeid mellom operatører, leverandører og forskningsinstitutter.

Om medlemskapet
Jernbanedirektoratet har inngått medlemskap i Europe’s Rail Joint Undertaking i desember 2021 og er grunnleggende medlem og leder Norges innovasjonsarbeid i Europe’s Rail, som er EUs forsknings- og innovasjonsprogram for jernbane. Les mer om dette her Norge med i EUs innovasjonsprogram for jernbane (jernbanedirektoratet.no)

Europe’s Rail er tidenes største innovasjonsprogram for jernbane. Programmet går over 10 år og det vil bli lansert store innovasjonsprosjekter fordelt på tre utlysinger. Les mer om Europe’s Rail her: Home - Europe's Rail (europa.eu)

Kontaktinformasjon Europe’s Rail Norge:

 • Programleder: Preben Sæthre preben.saethre@jernbanedirektoratet.no
 • Kommunikasjon: Ann Kristin Bjerknes ann.bjerknes@jernbanedirektoratet.no
 • MOTIONAL - effektiv trafikkstyring
  Sizarta Sarshar - sizarta.sarshar@ife.no
 • R2DATO - digitale og automatiserte operasjoner (ATO)
  Geir Hansen - geir.hansen@jernbanedirektoratet.no
 • IAM4RAIL - smart vedlikehold
  Rune Schlanbusch - rusc@norceresearch.no
 • Rail4EARTH - grønne og bærekraftige løsninger
  Dag Aaarsland - dag.aarsland@jernbanedirektoratet.no
 • TRANS4M-R - bærekraftige og digitale godstjenester
  Bjørn Bryne - bjorn.bryne@jernbanedirektoratet.no
 • FutuRe - regionale togtilbud og revitalisering av linjer
 • Helge Bontveit - helge.bontveit@jernbanedirektoratet.no
 • Hyperloop
  Jon Robert Dohmen - jon.robert.dohmen@jernbanedirektoratet.no
 • System Pillar - enhetlig systemarkitektur og driftskonsept for jernbanesystem og togtilbud Ove Skovdahl - ove.skovdahl@jernbanedirektoratet.no

Se også: 

Norge med i alle de seks første prosjektene i Europe's Rail