Europe's Rail

De seks første innovasjonsprosjektene i Europe’s Rail Joint Undertaking er i gang og Norge er med i alle. Gjennom prosjektene MOTIONAL, R2DATO, IAM4RAIL, Rail4EARTH, TRANS4M-R og FutuRe har prosjektpartnerne som mål å "Make rail the everyday mobility".

 

Sammen med nesten 450 europeiske partnere skal norsk jernbanesektor og forskningsmiljøer delta i innovasjonsprosjekter til en verdi av 552 millioner euro, de neste fire årene. Dette er et unikt internasjonalt samarbeid mellom operatører, leverandører og forskningsinstitutter.  

 

Jernbanedirektoratet er grunnleggende medlem i Europe’s Rail Joint Undertaking og leder den norske innsatsen i programmet, på av vegne av norsk jernbanesektor.

Programmet går over 10 år og det vil bli lansert store innovasjonsprosjekter fordelt på tre utlysinger. Les mer om Europe’s Rail

Kontaktinformasjon Europe’s Rail Norge:

Se også: 

Kick-off Europe’s Rail Norge 9. februar

Norge med i alle de seks første prosjektene i Europe's Rail

Norge med i EUs innovasjonsprogram for jernbane