Jernbanens klimafortrinn og Norges klimarisiko: Bedre klima for pengene

Klimaendringer og klimapolitikk vil med stor sannsynlighet påvirke økonomien og samfunnet de kommende tiårene. Transportsektoren står overfor en omstilling av ukjent skala i møte med økte krav til utslippskutt, teknologisk utvikling og et mer uforutsigbart klima.

Norconsult har på oppdrag fra Jernbanedirektoratet utarbeidet rapporten "Jernbanens klimafortrinn og Norges klimarisiko: Bedre klima for pengene".

Rapporten undersøker jernbanens betydning for Norges klimarisiko, og hvordan potensiell teknologisk utvikling og politiske reguleringer på klimaområdet vil påvirke konkurranseflaten mellom transport på vei, fly, og jernbane fram mot 2050.

Last ned rapporten "Jernbanens klimafortrinn og Norges klimarisiko: Bedre klima for pengene".

Last ned presentasjonen her.