KVU Bedre nettdekning langs jernbanen

Samferdselsdepartementet har fått utredet alternative løsninger for bedre nettdekning langs jernbanen. Anbefalingene om bedre nettdekning inngår i arbeidet med beslutningsunderlag for neste Nasjonal transportplan, det vil si perioden 2022-33.