KVU transportsystem Trondheim - Steinkjer

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet er det utarbeidet en konseptvalgutredning for transportløsninger på strekningen Trondheim - Steinkjer.

Ved Langstein nord for Stjørdal. (Foto: Njål Svingheim)
Utredningen er utarbeidet i samarbeid mellom Statens vegvesen Region midt og Jernbaneverket.