Strategi for ikke elektrifiserte strekninger

Denne utredningen kartlegger ulike driftsformer for ikke-elektrifiserte strekninger.

Røros stasjon. (Foto: Njål Svingheim)
Røros stasjon. (Foto: Njål Svingheim) 

Når transportsektoren skal kutte klimagassutslipp, er elektrisk strøm det mest kjente alternativet for å oppnå nullutslipp. Nå skjer det en rivende utvikling på annen fossilfri energi. Spørsmålet er om denne er egnet til å drive tog slik at man slipper å bygge kostbare Kontaktlednings-anlegg.

Utredningen anbefaler at elektrifisering av Røros- og Solørbanen bør vurderes umiddelbart i det aktuelle arbeidet med godsstrategi for Jernbaneverket. Elektrifisering av Nordlandsbanen og Raumabanen anbefales vurdert i samband med neste rullering av NTP.  Utredningen er utført med bistand fra SINTEF.