Konkurranse om persontrafikk med tog

Konkurranse om å drive persontogtrafikken skal bidra til et bedre togtilbud, åpne jernbanesektoren for nye tanker og forbedringer, og gjøre at staten får mer igjen for sin ressursinnsats innenfor jernbanesektoren.