Målet med togkonkurranse er å tilrettelegge for et forbedret togtilbud

Skal jernbanen fortsatt spille en viktig rolle de neste tiårene, må transporttilbudet forbedres og kapasiteten økes. Å innføre konkurranse om å drive persontogtrafikken skal bidra til et bedre togtilbud, åpne jernbanesektoren for nye tanker og forbedringer og gjøre at staten får mer igjen for sin ressursinnsats innenfor jernbanesektoren.

Disse sidene vil være vår kommunikasjonskanal når det gjelder konkurranseutsettingen og deltagelse i konkurransene.

  • Konkurranseutsettingen er fra 1. januar 2017 organisert under Jernbanedirektoratet.

Prekvalifisering

Togselskaper som ønsker å delta i konkurransene på det norske jernbanenettet må være prekvalifisert for å kunne motta forespørselen. Togselskapene kan søke om å bli kvalifisert via dette nettstedet.