Hjem Aktuelt Presentasjoner fra kurset i Nasjonal modell for godstransport

Presentasjoner fra kurset i Nasjonal modell for godstransport

10. og 25. mars arrangerte transportvirksomhetene kurs i Nasjonal godstransportmodell. Her kan du finne materialet som ble presentert.

Del 1 av kurset

10.mars arrangerte transportvirksomhetene første del av kurset i Nasjonal modell for godstransport. Kurset ble arrangert på teams, og var en detaljert gjennomgang av modellen med hovedvekt på basismatrisene, logistikkmodellen og kostnadsmodellen.
60 personer deltok. Presentasjonene finner du her:

Del 2 av kurset

25.mars ble andre del av kurset i Nasjonal modell for godstransport gjennomført. Kurset ble holdt hos Jernbanedirektoratet med 25 deltakere. Ulike øvinger med bruk av godsmodellen ble gjennomgått basert på innspill i forkant av kursdeltakerne. Presentasjonene finner du her: