Jernbanedirektoratet Nyheter Åpningen av Follobanen utsatt – forventer at planen nå er realistisk

Åpningen av Follobanen utsatt – forventer at planen nå er realistisk

– Jeg forventer at Bane NORs plan nå er realistisk. Det er synd for de reisende at åpningen av Follobanen er utsatt. Vi vil følge utviklingen tett for å sikre et godt og forutsigbart togtilbud, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Jernbanedirektoratet har fått beskjed fra Bane NOR om at åpningen av Follobanen er utsatt til den 12. februar. – Jeg forutsetter at Bane NOR har gjort grundige risikovurderinger i forkant av beslutningen om ny åpningsdato, og at de har tatt høyde for at Vy trenger tid til å planlegge rutetilbudet, sier Sletta

– Det er bedre for de reisende at utsettelsen kommer nå, slik at vi kan opprettholde dagens tilbud. Det viktigste er at Bane NORs plan er realistisk og at vi ikke ender opp med en situasjon hvor vi må ta ned tilbudet på grunn av en uforutsett forsinkelse, sier Sletta.

Jernbanedirektoratet har innkalt Bane NOR og Vy til et møte førstkommende mandag. – Vi kommer til å gjennomføre hyppige statusmøter og sikre at togtilbudet på Østfoldbanen opprettholdes på dagens nivå fram til Follobanen åpner, sier jernbanedirektøren.

Jernbanedirektoratet skrev i sin rapport til Samferdselsdepartementet mandag 16. januar at tidsplanen til Bane NOR fremsto som veldig stram, og at det er svært viktig at Bane NOR gjør grundige risikovurdering underveis.