Jernbanedirektoratet Nyheter Avtale om rute-, pris- og billettsamarbeid i Viken

Avtale om rute-, pris- og billettsamarbeid i Viken

Jernbanedirektoratet har inngått avtale om rute-, pris- og billettsamarbeid med de tre kollektivselskapene Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk.

Buss og tog på togstasjonFoto: Njål Svingheim
Det blir mer sømløst å reise med buss og tog i Oslo og Viken.

Avtalen innebærer en utvidelse av dagens pris- og billettsamarbeid i Oslo og de tidligere Akershuskommunene til å omfatte hele Viken, og skal legge til rette for at de reisende får et enkelt og sømløst kollektivtilbud i regionen.

– Dette er en viktig milepæl på veien mot et enda mer attraktivt kollektivtilbud i Oslo og Viken. Avtalen betyr et forpliktende samarbeid mellom toget og kollektivselskapene i Oslo og Viken om å gi de reisende et sømløst og enkelt kollektivtilbud i og på tvers av fylkene, sier Hanne Bertnes Norli, direktør for Marked og samfunn i Jernbanedirektoratet. Hun legger ikke skjul på at det bak avtalen ligger et omfattende og komplekst arbeid.

– Avtalen vi nå har undertegnet omfatter tre kollektivselskaper med hver sine pris- og sonestrukturer, og med ulikt nivå av integrering med toget. Den er tett knyttet til konkurranseutsettingen av togtjenester på Østlandet (Trafikkpakkene 4 og 5) fordi den stiller krav til fremtidige togoperatører om å samarbeide med de lokale kollektivselskapene, sier Bertnes Norli, fortsetter – Avtalen er således en plattform for videre utvikling av det samlede kollektivtilbudet i regionen, til det beste for kundene og målet om å øke kollektivandelen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.