Jernbanedirektoratet Nyheter Billigere togbilletter for barn og studenter fra nyttår

Billigere togbilletter for barn og studenter fra nyttår

Fra 1. januar 2025 innføres 75 prosent rabatt på enkeltbilletter for barn og 50 prosent rabatt på periode- og enkeltbilletter for studenter. Det vil gjøre det mer attraktivt å velge tog for både pendlende studenter og barnefamilier på ferie.

I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett ble regjeringspartiene AP og SP enige med SV om at det innføres:

 • 75 prosent rabatt for barn på enkeltbilletter
 • 50 prosent rabatt for studenter på enkeltbilletter og periodebilletter

Hvor gjelder rabattene?

Rabattene gjelder for region- og fjerntog på alle strekninger som ikke omfattes av allerede eksisterende rute-, takst- og billettsamarbeid der du reiser med toget til fylkespriser.

Det betyr lavere pris for barn og studenter mellom for eksempel:

 • Bergen–Geilo
 • Bergen–Oslo
 • Bergen–Voss (enkeltbillett)
 • Kristiansand–Oslo
 • Oslo–Bø
 • Oslo–Tønsberg
 • Oslo–Trondheim
 • Stavanger–Kristiansand
 • Trondheim–Bodø
 • Trondheim–Hamar

Og mange andre strekninger.

Rabattene vil ikke gjelde for reiser innenfor områdene som omfattes av avtalene med de fylkeskommunale kollektivselskapene Ruter (Oslo/Akershus), Skyss (Bergen), AtB (Trondheimsregionen) eller Kolumbus (Stavanger/Jæren).

Det vil for eksempel si:

 • Bergen–Arna
 • Oslo–Lillestrøm
 • Stavanger–Sandnes
 • Trondheim–Værnes

Når blir de nye rabattene innført?

De nye rabatterte togbillettene til barn og studenter vil gjelde fra 1. januar 2025.

De nye rabattene vil bli lagt inn i billettsystemene, slik at riktig pris vil framkomme i den kanalen du kjøper billetten gjennom.

Hvilke togbilletter gjelder dette for?

Rabattene gjelder for togbilletter med utgangspunkt i:

 • ordinær enkeltbillettpris for barn
 • ordinær billettpris for studenter på både enkeltbilletter og periodebilletter

I tråd med dagens praksis gjelder rabattene ikke for billetter som blir solgt til redusert pris eller for tilleggsprodukter hos togselskapene (for eksempel Pluss).