Jernbanedirektoratet Nyheter Byutredningene: – Fullt mulig å stanse bilveksten

Byutredningene: – Fullt mulig å stanse bilveksten

Det er fullt mulig å nå målet om at bilbruken i byområdene ikke skal øke. Det er blant hovedkonklusjonene i den omfattende utredningen av trafikkmønstret i de åtte største byområdene her i landet.

Det er et omfattende utredningsarbeid for byområdene som nå er fullført. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet sammen med Statens vegvesen sett på hva som må til for å oppnå målene om at all trafikkvekst skal tas med kollektivtrafikk, sykkel eller til fots. Dette skal skje samtidig som befolkningen øker i alle de åtte byområdene.

Konklusjonen er altså at det er fullt mulig å nå målet om at biltrafikken ikke skal øke. Men da må det samtidig gjennomføres en rekke virkemidler. Det må gjennomføres tiltak for styrke kollektivtrafikken, bygge ut sykkelvegnettet og legge bedre til rette for å ta seg fram til fots.

Samtidig må det innføres restriktive tiltak for dempe bilbruken. Det handler tiltak som bompenger, vegprising og parkeringsrestriksjoner. For flere av byområdene er det også aktuelt med flere bomstasjoner for å fange opp mer av biltrafikken. Kollektivtrafikken kan styrkes gjennom flere avganger, bedre holdeplasser, lettere tilgjengelighet.

Flere virkemidler

– Byutredningene viser også at konkurranseflatene mellom bil og kollektivtrafikk, gange og sykkel er viktige for folks reisemiddelvalg. Det er derfor nødvendig å gå nærmere inn i hvordan vi kan endre dette forholdet, ikke bare ved å skru på veiavgiftene, men også å se på hvordan vi kan legge til rette for bedre kollektivtransport gjennom konkrete tiltak på infrastrukturen og med en langt mer bevisst arealpolitikk, sier Lars Christian Stendal, Jernbanedirektoratets leder for byutredninger. 

De åtte byområdene som er med i utredningen er:

  • Bergensområdet
  • Trondheimsområdet
  • Kristiansandsregionen
  • Buskerudbyen
  • Grenland
  • Nedre Glomma
  • Tromsø
  • Oslo (dekket av tidligere utredning KVU Oslonavet)

Byutredningene er en viktig del av grunnlaget for å forhandle eller reforhandle byvekstavtalene. 

Les utredningen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.