Jernbanedirektoratet Nyheter Direktoratet vil inngå en midlertidig direktetildelt avtale med Vygruppen

Direktoratet vil inngå en midlertidig direktetildelt avtale med Vygruppen

Dagens direktetildelte avtale med Vygruppen om strekningene i det sentrale Østlandsområdet utløper ved ruteterminskiftet i desember 2022. Jernbanedirektoratet har derfor til hensikt å inngå en ny direktetildelt trafikkavtale med Vygruppen inntil trafikkpakkene 4 og 5 er konkurranseutsatte.

Tog i SandvikaFoto: Njål Svingheim
Regiontog mot Kongsberg ved Sandvika.

Trafikkavtalen gjelder for samtlige strekninger i de to trafikkpakkene, unntatt Gjøvikbanen. Det vil si:

 • Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker–Lillestrøm
 • Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S–Ski
 • Regiontog (R-tog) Stabekk–Moss
 • Regiontog (R-tog) Oslo S–Mysen/Rakkestad
 • Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S–Halden
 • Regiontog (R-tog) Kongsberg–Eidsvoll
 • Regiontog (R-tog) Drammen–Dal
 • Regiontog (R-tog) Asker–Kongsvinger
 • Regionekspresstog (RE-tog) Drammen–Lillehammer
 • Regionekspresstog (RE-tog) Skien–Eidsvoll
 • Regiontog (R-tog) Notodden–Porsgrunn
 • Når det gjelder Gjøvikbanen, løper avtalen mellom direktoratet og Vy Gjøvikbanen frem til trafikkstart for trafikkpakke 4, der Gjøvikbanen inngår.

Anskaffelse av offentlig persontogtransport er underlagt reglene i kollektivtransportforordningen, og direktoratet har i dag publisert kunngjøringen om fremtidig trafikkavtale på Østlandet i TED.

Jernbanedirektoratet varslet allerede ved inngåelse av dagens direktetildelte trafikkavtale med Vygruppen for 2019-2022 at direktoratet har til hensikt å inngå en ny trafikkavtale med Vygruppen frem til alle trafikkpakker var konkurranseutsatte. De gjenværende trafikkpakkene (4 og 5) konkurranseutsettes fra hhv. desember 2023 og desember 2025, og den nye avtalen vil således gjelde frem til trafikkstart for trafikkpakke 5.

Den nye trafikkavtalen tar utgangspunkt i dagens togtilbud, og vil dessuten omfatte tilbudsforbedringer som følge av at Blix-tunellen på Follobanen tas i bruk fra desember 2022 og innføringen til Oslo S er fullført i desember 2023. Arbeidet med å konkretisere tilbudsforbedringene pågår nå.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.