Jernbanedirektoratet Nyheter Enighet om reviderte trafikkavtaler sikrer togtilbudet

Enighet om reviderte trafikkavtaler sikrer togtilbudet

Jernbanedirektoratet har reforhandlet avtalene om trafikkpakkene 1 Sør, 2 Nord og 3 Vest, noe som sikrer de reisende et langsiktig togtilbud minst på nivå med dagens.

De reforhandlede avtalene med Go-Ahead Norge, SJ Norge og Vy tog gjelder fra 1. juli i år og ut respektive avtaleperioder (se faktaramme). Frem til 30. juni i år har de tre selskapene, i likhet med andre togselskaper med offentlig kjøpt trafikk, hatt avtaler om kompensasjon for bortfall av inntekter og økte kostnader som følge av pandemien.

TogselskaperFoto: Njål Svingheim

– De nye avtalene forutsetter et togtilbud som er minst like godt som i dag, og at de planlagte tilbudsforbedringene som lå inne i de opprinnelige trafikkavtalene blir realisert så snart etterspørselen har tatt seg opp igjen og det er markedsgrunnlag for flere avganger. De økonomiske forutsetningene i avtalene er dessuten bedre tilpasset dagens lavere reisevolumer og usikkerheten knyttet til fremtidig trafikkutvikling, sier Hans Henrik Kristensen, direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet.

Kristensen minner om at alle dagens avtaler ble inngått før utbruddet av koronapandemien tidlig i 2020. Nedstengningen av samfunnet i nærmere to år førte til en dramatisk nedgang i antall togreisende, og betydelig usikkerhet om den fremtidige effekten på folks reisevaner, noe som også skaper usikkerhet om togselskapenes inntekter.

Endringene i trafikkavtalene består av tre hovedelementer:

  1. Endring i leveranseforpliktelser for å redusere togselskapenes kostnader, og større handlingsrom for økte inntekter.
  2. En inntektskompensasjon dersom trafikkinntektene blir lavere enn det som ligger til grunn i det opprinnelige pristilbudet.
  3. En bonus dersom togselskapene klarer å hente tilbake trafikkinntektene etter pandemien, samt mindre bonusordninger knyttet til egne tiltak for å bedre økonomien i trafikkavtalene.

– I tillegg legges det opp til en kompensasjon for økning i energipriser som følge av krigen i Ukraina, påpeker Kristensen.

Fakta

Disse trafikkavtalene er nå reforhandlet:

  • Trafikkpakke 1 (Go-Ahead Norge AS): Gjelder Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Gjenstående avtaleperiode 5,5 + 2 år (opsjon på forlengelse).
  • Trafikkpakke 2 (SJ Norge AS): Gjelder Dovrebanen, Rørosbanen, Trønderbanen, Raumabanen Meråkerbanen, Nordlandsbanen (inkl. Saltenpendelen). Gjenstående avtaleperiode 6,5 + 2 år.
  • Trafikkpakke 3 (Vy tog AS): Gjelder Bergensbanen, Vossebanen og Arnalokalen. Gjenstående avtaleperiode 7,5 + 2 år.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.