Jernbanedirektoratet Nyheter Evaluering av tiltak etter kostnadsoverskridelser på Follobanen og Østfoldbanen

Evaluering av tiltak etter kostnadsoverskridelser på Follobanen og Østfoldbanen

På oppdrag for Jernbanedirektoratet har konsulentselskapet WSP gjennomført en evaluering av status på foreslåtte tiltak som skulle gjennomføres i kjølvannet av kostnadsoverskridelsene på Østfoldbanen og Follobanen.

– Hovedinntrykket er at det gjenstår mye før tiltakene som ble identifisert i tidligere rapporter er gjennomført, heter det i rapporten.

Som kjent har det blitt omfattende kostnadsoverskridelser i forbindelse med byggingen av Follobanen og dobbeltsporutbyggingen på Østfoldbanen gjennom Moss og fra Haug til Seut.

Dovre Consulting og Oslo Economics laget i 2020 rapporter med anbefalinger av tiltak for å redusere risikoen for overskridelser i kommende utbyggingsprosjekter. Anbefalingene gjelder tiltak både i Jernbanedirektoratet og i Bane NOR. – Hovedinntrykket er at det fortsatt gjenstår mye før tiltakene for å redusere risikoen i store prosjekter er på plass, skriver WSP i rapporten.

Jernbanedirektoratets ledergruppe har behandlet rapporten fra WSP, og vedtatt en plan for hvordan punktene skal følges opp videre, rapporten er vedlagt.

Last ned rapport

Illustrasjon av Moss stasjonIllustrasjon: Bane NOR
Illustrasjonen viser nye Moss stasjon.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.