Jernbanedirektoratet Nyheter Flere godstog og færre persontog på Rørosbanen

Flere godstog og færre persontog på Rørosbanen

Som følge av at Dovrebanen er stengt, har Jernbanedirektoratet besluttet å gi godstrafikk prioritet på Rørosbanen. Fra mandag 4. september blir antall persontog mellom Hamar og Røros redusert fra seks til to daglige avganger hver vei, mens antall godstog øker tilsvarende fra to til seks daglige avganger.

– Det er kritisk viktig for samfunnet at gods får prioritet på den gjenværende kapasiteten vi har mellom Oslo og Trondheim nå når Dovrebanen er stengt, sier avdelingsdirektør Erik Lund i Jernbanedirektoratet.

Erstatter rundt 220 trailere hver dag

Jernbanedirektoratet har i dialog med Bane NOR og SJ kommet fram til endringene i ruteplanen, som vil gi en tredobling av antall godstog som frakter varer langs Rørosbanen. Økningen tilsvarer om lag 220 trailere daglig, som ellers ville beslaglagt veikapasiteten på strekningen Oslo–Trondheim.

– Vi klarer dessverre ikke å få plass til alle godstogene som skulle kjørt på Dovrebanen, men ved å prioritere gods på Rørosbanen får vi en best mulig løsning for å sikre banegående vareforsyning i Norge. Med tog kan vi frakte store volum mat og andre nødvendige varer mellom landsdelene på en effektiv, trygg og miljøvennlig måte, sier Lund.

GodstogFoto: Njål Svingheim
Det blir flere godstog på Rørosbanen som følge av at Dovrebanen er stengt ved Ringebu. 

Buss for tog

Som konsekvens av økningen i antall godstog, må togpassasjerene på Rørosbanen belage seg på færre avganger og buss for tog som erstatning for avgangene som blir kansellert.

– Vi har stor forståelse for at dette er frustrerende for alle de som foretrekker å reise med toget. Det er enklere og bedre å frakte personer med buss for tog enn å flytte store mengder gods over på andre transportformer, og vi må prioritere det som er best for samfunnet. Derfor har vi bedt SJ om å redusere antall avganger på Rørosbanen, forteller Lund.

Lund roser SJ for at selskapet har vist forståelse for de samfunnsmessige behovene i denne ekstraordinære situasjonen.

– Dette er ikke en god situasjon for SJ og alle passasjerene, og vi setter derfor stor pris på at SJ både vil ivareta passasjerene med alternativ transport, og at de har vist forståelse for situasjonen, sier han.

For persontogene Røros–Trondheim blir den ene av tre daglige avganger erstattet av buss for tog mellom Røros og Støren i begge retninger.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.