Jernbanedirektoratet Nyheter Follobanen åpner 5. mars

Follobanen åpner 5. mars

Jernbanedirektoratet, Bane NOR og Vy er enige om at Follobanen kan åpne for persontrafikk. – Bane NOR har i dag meddelt at de åpner Blixtunnelen den 5. mars, og at risikoen for uforutsette hendelser er lav, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

I et møte mellom topplederne i Jernbanedirektoratet, Vy og Bane NOR den 24. februar, orienterte Bane NOR om risikovurderinger knyttet til driftssikkerhet og stabilitet.

– Det er en gjenværende risiko, men basert på informasjonen vi fikk fra Bane NOR vurderer vi at den er akseptabel. Bane NOR har forsikret oss om at det er svært lite sannsynlig at tunnelen må stenges igjen, sier Sletta.

– Jeg er veldig glad for at de reisende endelig kan ta i bruk Follobanen fra 5. mars, det vil gjøre hverdagen enklere for tusenvis av mennesker som skal rekke jobb, skole og andre avtaler. Jeg forstår at ventetiden har vært lang, sier han.

Tett oppfølging

Jernbanedirektoratet har hatt tett dialog med Bane NOR og Vy i januar og februar for å sikre god informasjonsflyt mellom aktørene.

Det er Bane NOR som beslutter om Blixtunnelen kan åpne, mens Vy har ansvar for å bemanne og kjøre togene, samt å gi kundene god informasjon om rutetilbudet. Jernbanedirektoratet har det overordnede ansvaret for togtilbudet.

– Vår prioritet har vært å sikre forutsigbarhet i togtilbudet, derfor har vi hatt hyppig informasjonsdeling fra Bane NOR og Vy. Basert på informasjonen vi har fått fra Bane NOR, mener vi at risikoen nå er akseptabel, sier jernbanedirektøren.

Knut Sletta
– Jeg er veldig glad for at de reisende endelig kan ta i bruk Follobanen fra 5. mars, sier jernbanedirektør Knut Sletta.