Jernbanedirektoratet Nyheter Foreslår store tilbudsforbedringer når Follobanen åpner

Foreslår store tilbudsforbedringer når Follobanen åpner

Vy foreslår flere og raskere tog mellom Ski og Oslo når Blixtunnelen på Follobanen åpner i desember. Nå gjenstår en formell tildeling av ruteleier før de reisende på Østfoldbanen kan glede seg til tilbudsforbedringene.

11. desember i år tas Blixtunnelen mellom Oslo og Ski i bruk. Vy har på oppdrag fra Jernbanedirektoratet, som kjøper persontogtjenester på vegne av staten, levert sitt forslag til hvordan togtilbudet på Østfoldbanen kan bli fra dette tidspunktet.

Vys forslag vil på ukedagene gi til sammen seks raske direkteavganger per time i hver retning mellom Oslo og Ski. Reisetiden blir 11–12 minutter, som er rundt en halvering av dagens reisetid. Kortere reisetid kommer også reisende på regiontogene fra Mysen, Moss og Halden til gode.

Sporene inn mot Oslo er ikke helt ferdige når strekningen åpner, derfor er kapasiteten på Oslo S noe begrenset. Dette gir noen føringer for hvordan tilbudet blir det første året. Fra 2024 kan togene til og fra Moss igjen gå gjennom Oslotunnelen til Stabekk og tilbudet kan bli enda litt jevnere fordelt over timen. Etter åpningen av Blixtunnelen er det bare lokaltoget (L2) som skal benytte «gamle» Østfoldbanen mellom Oslo og Ski.

To togFoto: Njål Svingheim
Vy legger opp til langt flere og raskere tog på Østfoldbanen fra desember i år.

Etterlengtet og stort løft

– Vi har satt sammen en ruteplan som vil gi et etterlengtet og stort løft i togtilbudet til de reisende på Østfoldbanen. Samtidig har vi lagt vekt på å utforme tilbudet slik at det ikke må gjøres nye og store endringer når Follobanen er fullført i sin helhet ett år senere, forklarer konserndirektør for Vy tog, Erik Røhne. Han legger til at Vy nå formelt vil søke Bane NOR, som eier infrastrukturen, om ruteleier som gjør det mulig å realisere de foreslåtte tilbudsforbedringene.

– Vys forslag til ruteplan bygger på Jernbanedirektoratets vurdering av mulige forbedringer i rutetilbudet på Østlandet i årene fremover. Forslaget innebærer en god utnyttelse av den forbedrede infrastrukturen og tilgjengelig togmateriell. – Vi er veldig fornøyde med at togtilbudet blir vesentlig bedre for befolkningen i Follo, Østfold og Søndre Oslo, sier Hans Henrik Kristensen, direktør for Persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet.

I tillegg til forbedringer i togtilbudet, kan de reisende også glede seg over en helt ny Ski stasjon med reisetorg og servicebygg. Tunneler, parkanlegg og kunst vil dessuten gi Oslo (i og rundt Middelalderparken) og Ski nye, flotte byrom.

Vy sender sin rutebestilling i april, og endelig fastsettelse av rutetilbudet skjer i september.

Hovedtrekkene i det foreslåtte tilbudet:

  • Linje L2 Stabekk–Ski: Avganger hvert kvarter på ukedager. Annenhver avgang går til/fra Lysaker. Flere avganger mellom Oslo S og Kolbotn morgen og ettermiddag.
  • RE20* Oslo S–Halden: Avgang hver time hele uka og 8-10 minutter kortere reisetid. Alle avganger stopper for av- og påstigning på Ski. Ekstra avganger i rushtid.
  • Linje R21* Oslo S–Moss: Tog hver halvtime og 11-12 minutter kortere reisetid mellom Oslo S og Ski. Togene kan ikke kjøre til og fra Stabekk det første året. Frem til desember 2023 blir det derfor togbytte på Oslo S for alle som skal til og fra stasjoner vest for Oslo S
  • Linje R22* Oslo S–Mysen: Timesavganger og rundt 10 minutter kortere reisetid mellom Oslo S og Ski. Ekstra avganger i rushtid.
  • Linje R23* Oslo S–Ski blir avganger som fyller ut tilbudet på strekningen Oslo S–Ski.

*det blir nye linjebetegnelser. R23 er et helt nytt tilbud.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.