Jernbanedirektoratet Nyheter Informasjonsmøte om konsekvensene av ekstremværet Hans

Informasjonsmøte om konsekvensene av ekstremværet Hans

19. september arrangerte Jernbanedirektoratet, Bane NOR, SJ Norge og Entur et informasjonsmøte om konsekvensene av ekstremværet Hans.

Ekstremværet Hans fikk store konsekvenser for avviklingen av jernbanetrafikken på Østlandet og mellom Oslo og Trondheim. De aller fleste skadene er nå utbedret, med unntak av Randklev bro i Ringebu. Det gir et redusert togtilbud på Dovrebanen og Rørosbanen på ubestemt tid.

Informasjonsmøte i etterkant av esktremværet Hans

Flere strekninger ble berørt

Utbredt flom og oversvømmelser under ekstremværet gjorde det krevende å få full oversikt. De store vannmengdene medførte store skader på flere av banestrekningene over hele landet, og det ble øyeblikkelig satt inn tiltak for å minimere utfallet i best mulig grad. Som en del av beredskapen ble Dovrebanen og Rørosbanen ble stengt.  Deler av Dovrebanen er fremdeles stengt som følger av brokollapsen i Ringebu.

Brokollapsen har også medført en nedgang i antallet avganger for persontrafikk på Rørosbanen, ettersom deler av godstrafikken som skulle gått over Dovrebanen er flyttet til Rørosbanen. Jernbanedirektoratet har i samråd med SJ og Bane NOR gitt godstrafikken prioritet på Rørosbanen for å kunne opprettholde så mye som mulig av varetransporten mellom nord og sør.

Bane NOR opprettholder beredskap på flere av strekningene som ble berørt, og gjennomfører kontroll gjennom blant annet målevogn og hyppige visitasjoner der det er behov.

Veien fremover

Jernbanedirektoratet, Bane NOR, SJ Norge og Entur understreket at de vil fortsette dialogen for å finne best mulig løsninger for passasjerer og godstrafikk i etterkant av ekstremværet, og takket for innspillene fra publikum.

For de mest berørte områdene, som Randklev bro, fortalte konst. konsernsjef Henning Bråtebæk fra Bane NOR at arbeidet er i gang, men vil ta tid. Bane NOR planlegger å løfte ut eksiterende bromaterialer i uke 42 til 43, og jobber med å fylle ut og etablere et område for en løftekran som kan løfte de sammenfalte brospennene på land. Et konkurransegrunnlag for ny bro skal også ferdigstilles snart.

Roset samarbeidet under krisen

Alle aktørene i jernbanesektoren har hatt et tett og godt samarbeid for å løse utfordringer som følge av ekstremværet. Jernbanedirektør Knut Sletta benyttet anledningen til å rose sektoren for evnen til å samarbeide og koordinere seg til beste for de reisende og næringslivet.  

 – Aktørene i sektoren har hatt mange og hyppige møter på alle nivåer for å orientere hverandre og finne løsninger på de ulike problemstillingene, sa Sletta. 

Han rettet også en takk til de reisende som har blitt påvirket, og understreket at direktoratet, togselskapene, Bane NOR og øvrige aktører jobber aktivt for å ivareta et godt reisetilbud gjennom alternative transportmetoder når togtilbudet er påvirket. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.