Jernbanedirektoratet Nyheter Innfører linjenummer for alle persontog

Innfører linjenummer for alle persontog

Som et ledd i å gi mer tydelig og enhetlig informasjon til de som reiser med tog blir det innført linjenummer for alle persontogstrekninger i hele landet fra 11.desember. De nye linjenumrene gjør det mer tydelig hva slags togrute som kjører på de ulike strekningene ved at togenes egenskaper deles i fire kategorier.

– Den nye inndelingen i linjenummer skal hjelpe å synliggjøre forskjeller i togtilbudet slik at det kommer tydelig fram egenskaper ved lokaltog (L), regiontog (R), regionekspress (RE) og fjerntog (F), sier Camilla Maurud i Jernbanedirektoratet og Lene Fransgjerde i Bane NOR.

Camilla Maurud
Camilla Maurud i Jernbanedirektoratet.

Arbeidet med den nye inndelingen har skjedd i tett samarbeid mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR.

Lene FransgjerdeFoto: Bane NOR
Lene Fransgjerde i Bane NOR.

Slik blir det

Til nå har betegnelsen ikke alltid vært enkle å forstå, eksempelvis har vi hatt togruter med ulikt stoppmønster og egenskaper som har hatt samme betegnelse, som for eksempel lokaltog og regiontog. Nå ryddes det opp i dette.

De nye betegnelsene

  • L betyr Lokaltog. Dette er tog som kjører korte strekninger med mange stopp. (Eksempel: Oslo S – Ski på gamle Østfoldbanen)
  • R betyr Regiontog. Dette er tog som har færre stopp (Eksempel: Oslo S – Moss via Follobanen)
  • RE betyr Regionekspresstog. Dette er raske tog på mellomlange strekninger (Eksempel Oslo S – Halden)
  • F betyr fjerntog. Dette er tog på de lange strekningene. (Eksempel: Oslo S – Bergen)
  • FLY betyr flytoget som er en egen kategori til og fra Oslo Lufthavn, Gardermoen
Linjekart
Victor HansenFoto: Bane Nor
Victor Hansen i Bane NOR.

– Selv om vi har hatt linjenummer i bruk på Østlandet i noen år, så har vi manglet en samlet oversikt over persontogtilbudet i Norge slik at en kan raskt og enkelt få et overblikk over tilbudet, sier Victor Hansen, direktør i Kunde og trafikkinformasjon i Bane NOR. – Det får vi nå og vi gleder oss til å ta i bruk det nye konseptet som forenkler kommunikasjon til de reisende og sørger for enhetlig fremstilling av togtilbudet på tvers av kanaler, sier Victor Hansen.

Jernbanedirektoratet definerer de ulike togkategoriene og står for avtalene med persontogselskapene. – Vi har besluttet en standardisering av persontogkategoriene og har samarbeidet med Bane NOR i arbeidet med å lage enklere og mer tydelige linjekart for hele landet, sier Camilla Maurud.

Bakgrunn for endringen

Fra 11. desember åpner Follobanen som gjør at de reisende på Østfoldbanen og Østfoldbanen Østre linje får kortere reisevei og endret stoppmønster. I tillegg kommer det flere togavganger mellom Oslo S og Ski. Linjenummer kommuniserer disse endringer på en systematisert måte slik at reisende som tar lokaltog (L) mellom Oslo S og Ski kan forvente stopp på alle lokale stasjoner, men reisende som tar regiontog (R) mellom Oslo S og Moss samt Rakkestad får færre stoppesteder underveis. På samme måte bruker vi de nye linjebetegnelsene til å informere om de ulike togkategoriene på de andre strekningene, som for eksempel i Vestkorridoren mot Asker og Drammen og nordover mot Lillestrøm og Gardermoen.

Nye linjebetegnelser  

Fra 11.desember endres linjebetegnelsene på alle togruter i hele landet. Det er kun de togene i og nær storbyområder som stopper ved alle stasjoner som beholder betegnelsen «lokaltog».

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.