Jernbanedirektoratet Nyheter Jernbanedirektoratet skal forhandle med Vy og Flytoget om direktetildeling av togtilbodet på Austlandet

Jernbanedirektoratet skal forhandle med Vy og Flytoget om direktetildeling av togtilbodet på Austlandet

Samferdselsdepartementet har bedt Jernbanedirektoratet om å innleie forhandlingar med Vygruppen og Flytoget om togtilbodet på Austlandet frå desember 2023. – Ambisjonen er å få eit togtilbod som er betre for kundane, rimelegare for staten og godt koordinert med annan kollektivtrafikk, seier jernbanedirektør Knut Sletta.

I mandatet frå Samferdselsdepartementet er det dei to statlege togselskapa, Vygruppen og Flytoget, som skal inviterast til forhandlingar om togtilbodet på Austlandet.

– Både selskap har kompetanse og erfaringar som vi ønsker at Jernbanedirektoratet skal vurdere, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i ei pressemelding.

Det blir føresett at direktetildelinga skjer i samsvar med kollektivtransportforordninga i EU og anna relevant regelverk. Jernbanedirektoratet tek sikte på å sluttføre forhandlingane seinast i juni 2023.

Rush på togstasjonenBilde: Øystein Grue
Ambisjonen er å få eit togtilbod som er betre for kundane, rimelegare for staten og godt koordinert med annan kollektivtrafikk.

Førebudd på krevande forhandlingar

– Jernbanedirektoratet har opparbeidd seg brei erfaring både når det gjeld konkurranseutsetjing og direktetildeling, og denne erfaringa tek vi med oss når vi no skal inn i krevande forhandlingar om direktetildeling på Austlandet, understrekar Knut Sletta, og legg til:

– Vi ser store moglegheiter for tilbodsbetringar, ikkje minst som følgje av at store jernbaneinvesteringar som Follobanen, samanhengande dobbeltspor mellom Drammen og Tønsberg  og dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar. Desse forbetringane blir tekne i bruk i avtaleperioden, som gjeld i ti år frå desember 2023. Vi vil òg leggje vekt på utvikling av sømlause reisetilbod saman med andre kollektivtilbod på Austlandet.

Følgane persontoglinjer er omfatta av forhandlingar:

 • Spikkestad/Asker–Lillestrøm
 • Stabekk/Skøyen–Ski
 • Oslo S–Hakadal/Jaren (trafikkstart desember 2024)
 • Stabekk–Moss
 • Oslo S–Mysen/Rakkestad
 • Oslo S–Ski
 • Oslo S– Halden
 • Oslo S–Gjøvik (trafikkstart desember 2024)
 • Skien–Eidsvoll
 • Drammen–Lillehammer
 • Kongsberg–Eidsvoll
 • Drammen–Dal
 • Asker–Kongsvinger
 • Notodden–Porsgrunn

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.