Jernbanedirektoratet Nyheter Konkurransen om Trafikkpakke 5 utsettes ett år, trafikkstart blir i desember 2025

Konkurransen om Trafikkpakke 5 utsettes ett år, trafikkstart blir i desember 2025

Tidsplanen for konkurranseutsettingen av togtrafikken i Trafikkpakke 5 blir forskjøvet med ett år. Dette gjøres for å sikre operatørene nok tid mellom Trafikkpakke 4 og 5 og for å unngå trafikkstart i en periode med store infrastrukturarbeider på Vestfoldbanen.

To togFoto: Njål Svingheim
Trafikkpakke fem omfatter flere trafikktunge strekninger på Østlandet.

I juni 2020 ble det besluttet at trafikkstart for Trafikkpakke 4 skulle utsettes med ett år for å redusere den samlede usikkerheten for togoperatørene og bidra til en god og rettferdig konkurranse. Jernbanedirektoratet har besluttet å gjennomføre tilsvarende forskyvning av tidsplanen for Trafikkpakke 5.

Det betyr at trafikkstarten for Trafikkpakke 5 blir i desember 2025. Endring i tidsplanen er nødvendig for å få større tidsintervall mellom trafikkpakkene slik at prekvalifiserte tilbydere unngår å bygge opp en organisasjon for å arbeide med to større trafikkpakker samtidig. Videre gjennomføres det større forbedringer i infrastrukturen med nytt dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen og ombygging av Drammen stasjon. Disse arbeidene sluttføres etter planen i 2025. Det er lite hensiktsmessig med et operatørbytte i en periode hvor deler av togtilbudet er erstattet med alternativ transport som følge av redusert infrastrukturkapasitet.

Trafikkpakke 5 omfatter Regionaltog og Regional-ekspresstog i Oslokorrdioren samt Bratsbergbanen. Dette er togene som i dag går på Vestfoldbanen, på Dovrebanen til Lillehammer, samt togene mellom Eidsvoll og Kongsberg og på Kongsvingerbanen.

Fakta, konkurranseutsetting av persontransport med tog: 

  • I juni 2015 ga Stortinget sin tilslutning til regjeringens jernbanereform som blant annet innebærer en gradvis innføring av konkurranse om persontransport med tog. Jernbanedirektoratet har ansvaret for konkurranseutsettingen
  • Målsettingen med konkurranseutsettingen er å få mest mulig ut av den statlige ressursinnsatsen, og å stimulere til nytenking og sterkere kundeorientering. I statsbudsjettet for 2020 er det satt av drøyt fire milliarder kroner til kjøp av persontransport med tog
  • Det skal konkurreres om fem trafikkpakker, hvorav Trafikkpakke 1 Sør ble tildelt i oktober 2018 (Go-Ahead Norge, trafikkstart desember 2019), Trafikkpakke 2 Nord ble tildelt i juni 2019 (SJ Norge, trafikkstart juni 2020) og Trafikkpakke 3 Vest ble tildelt i desember 2019 (Vy Tog, trafikkstart desember 2020)
  • Trafikkpakke 4, som omfatter lokal- og regiontogtrafikken rundt Oslo, har trafikkstart i desember 2023. Konkurransegrunnlaget ble sendt ut tidlig i mars 2021.
  • Trafikkpakke 5, som omfatter Regionaltog og Regional-ekspresstog i Oslokorridoren samt Bratsbergbanen, skal tildeles tidlig i 2024, med trafikkstart i desember 2025.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.