Jernbanedirektoratet Nyheter Kontraktene for togtrafikken på Østlandet er signert

Kontraktene for togtrafikken på Østlandet er signert

Jernbanedirektoratet og Vygruppen har inngått avtaler om togtrafikken på Østlandet. Kontraktene har en samlet verdi på 21 milliarder kroner over ti år og vil gi et bedre togtilbud til innbyggerne.

Gro Bakstad og Knut SlettaFoto: Njål Svingheim
Konsernsjef Gro Bakstad i Vy og jernbanedirektør Knut Sletta ved inngåelsen av trafikkavtalene for Østlandet 29. juni 2023.

– Avtalene innebærer forbedringer i togtilbudet de kommende årene samtidig som statens kostnader blir betydelig redusert, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Gjennom avtalene om togtrafikken på Østlandet vil hensynet til alle grupper av passasjerer bli godt ivaretatt. Befolkningen vil også få en betraktelig forbedring i togtilbudet, blant annet på grunn av at infrastrukturen i og gjennom Oslo-området blir bedre utnyttet.  

– Vi er trygge på at disse avtalene vil gi den beste løsningen for togpassasjerene og for samfunnet, sier Sletta.

Mer tog for pengene

De avtalene som nå er inngått med Vy-gruppen er de største trafikkavtalene i Norge. 80 prosent av togtrafikken skjer på Østlandet, og avtalene beløper seg til 21 milliarder kroner over ti år. I 2023 betaler staten 3,4 milliarder kroner for det samme området for ett år.

– Selv om det ikke er direkte sammenliknbart, har vi gjennom krevende forhandlinger lykkes med å få avtaler som gir samfunnet mer togtrafikk for pengene, sier Knut Sletta. 

I de tiårige avtalene ligger det en forventning til høyere inntjening gjennom økt passasjervekst, i tillegg til en mulighet til å overta trafikken til Oslo lufthavn.

Tilbudsforbedringer

Her er noen eksempler på konkrete tilbudsforbedringer som vil komme på Østlandet:

 • Timesfrekvens på RE 30 Oslo – Gjøvik i løpet av 2024, når nytt signalsystem er på plass.
 • Økning fra 30 til 15-minutters frekvens på L2 Ski Stabekk lørdager fra desember 2023.
 • Avgangene på R21 Moss – Oslo S forlenges til Stabekk fra desember 2023.
 • Flere avganger i lavtrafikkperioder i helgene fra desember 2023:
  • R13 Drammen – Dal
  • R 14 Asker – Kongsvinger
  • RE 10 Drammen – Lillehammer
  • RE11 Skien – Eidsvoll
 • Nye tog settes inn på L2 Ski – Stabekk fra 2025 (ny type lokaltog).
 • Ni avganger i timen med tog for alle reisende mellom Oslo S og Oslo lufthavn fra 2028.
 • Fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg fra desember 2025.
 • Drammen får 10-minutters frekvens til/ fra Oslo fra desember 2025.
 • Hamar får to tog i timen til/fra Oslo fra desember 2027.