Jernbanedirektoratet Nyheter Kundetilfredsheten på vei opp igjen for togpassasjerene

Kundetilfredsheten på vei opp igjen for togpassasjerene

2023 startet med mange forsinkelser og lav punktlighet for togene på Østlandet, og kundetilfredsheten gikk ned i januar og februar. Nå har tilfredsheten tatt seg opp igjen. Passasjerene er mest fornøyd med servicen om bord.

I Jernbanedirektoratets kundetilfredshetsundersøkelse for april og mai gir de reisende 80 av 100 poeng for tilfredshet med togturen totalt sett. Det er en klar økning fra januar og februar, hvor skåren var 76 poeng, og likt med nivået for april og mai for et år siden.

– Først og fremst vil jeg gratulere togselskapene med at samtlige har mer fornøyde passasjerer nå enn ved starten av året. Kundene er aller mest fornøyd med servicen de får om bord, her vil jeg gi honnør til togpersonalet som står på for å skape gode opplevelser for de reisende, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Passasjerer på BergensbanenFoto: Njål Svingheim
Passasjerene med fjerntog er mest fornøyd med togreisen.

Fjerntogpassasjerer mest fornøyd

De som er på ferie eller fritidsreise har en mer positiv reiseopplevelse, og kundetilfredsheten er høyest for selskapene som kjører fjerntog mellom de ulike landsdelene i Norge.
SJ, som kjører tog mellom Oslo og Bodø har totalt sett den høyeste skåren, med 83 poeng. Det er stabilt fra forrige måling. Vy Vest på Bergensbanen og Go-Ahead på Sørlandsbanen går begge opp to poeng fra forrige måling og ligger på henholdsvis 81 og 80 poeng.

Minst fornøyd på Østlandet

Passasjerene som regelmessig reiser med tog er minst fornøyd. Rundt 80 prosent av togpassasjerene reiser på Østlandet, de fleste er pendlere som skal rekke skole eller jobb. Østlandet er området som har vært mest rammet av forsinkelser i 2023, og har følgelig også lavere tilfredshet enn i resten av landet.

– Forsinkelsene knyttet til Follobanen ga lavere tilfredshet i februar. Nå er kundetilfredsheten på vei opp igjen for Vy Øst, som kan skilte med den største økningen i kundetilfredshet. Jeg håper utviklingen fortsetter, og at innsatsen for å få opp punktligheten gir resultater, sier Sletta.

Mer fornøyd med informasjonen ved forsinkelser
– Jeg er særlig glad for at de reisende gir jernbanen en bedre tilbakemelding på opplevelsen av informasjonen de får når toget er forsinket eller kansellert. Togselskapene, Entur og Bane NOR har jobbet mye med å bedre kundeopplevelsene ved avvik, gjennom å gi god informasjon til kundene når forsinkelser oppstår. Resultatene fra kundeundersøkelsen kan være et tegn på at arbeidet har gitt effekt, sier jernbanedirektøren. – Men vi har fremdeles en vei å gå før på dette området, legger han til.

Fakta

  • Jernbanedirektoratet gjennomfører en spørreundersøkelse blant togpassasjerene i hele landet fire ganger per år.
  • I undersøkelsen for april/mai, var det 6041 respondenter.
  • I undersøkelsen blir respondentene spurt om hvordan de opplever og er tilfredse med reisen de er på når de blir spurt.  

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.