Jernbanedirektoratet Nyheter Mål om to tog i timen Melhus–Stjørdal i 2024

Mål om to tog i timen Melhus–Stjørdal i 2024

Jernbanedirektoratet har nå fått i oppdrag å planlegge for to tog i timen fra Melhus gjennom Trondheim til Stjørdal. Målet er å få to tog i timen på denne strekningen i 2024.

Størdal stasjonFoto: Njål Svingheim
Det skal nå planlegges med mål om å få til to tog i timen til Stjørdal i 2024.

Dermed kan det bli mulig å gjennomføre to avganger i timen på den delen av Trønderbanen som ligger nærmest Trondheim tidligere enn på hele strekningen nordover til Steinkjer.

– Enkelte utbyggingsprosjekter i jernbanesektoren har blitt rammet av store kostnadsoverskridelser, og dette får konsekvenser for gjennomføringen av andre prosjekter, skriver samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Målet om å innføre halvtimesfrekvens på hele strekningen Melhus–Steinkjer innen 2024 er derfor vurdert til å være urealistisk å nå.
Som en konsekvens av samferdselsministerens bestilling til Jernbanedirektoratet skal det nå arbeides videre med detaljplaner for nødvendige tiltak for to tog i timen på strekningen Melhus–Trondheim–Stjørdal. Dette gjør at de reisende i storbyområdet får en tilbudsforbedring så tidlig som mulig. – Målet om 2024 opprettholdes derfor på denne delen av strekningen, sier samferdselsministeren.

Tiltakene for to tog i timen på Trønderbanen er et større jernbaneprosjekt som skal ses i sammenheng med byvekstavtalen mellom staten og Trondheimsområdet, men prosjektet er formelt ikke en del av avtalen.

Styrker togtilbudet i Trøndelag

Arbeidet med å elektrifisere Meråkerbanen og strekningen Trondheim–Stjørdal på Trønderbanen er i gang. Det skal bygges nytt verksted for togvedlikehold på Støren, og mot slutten av året vil nye bimodale tog settes i trafikk. De nye togene har langt større kapasitet, bedre komfort og nettdekning enn det gamle materiellet. Innen 1. juli 2021 skal Bane NOR levere en anbefaling av rutemodell og infrastrukturtiltak til Jernbanedirektoratet.

Anbefalingen skal være fordelt på utviklingstrinn med tilhørende kostnadsestimater for hele strekningen Melhus–Steinkjer.
I statsbudsjettet for 2021 er det satt av i alt 600 millioner kroner til utbygging og planlegging av tiltak på Trønder- og Meråkerbanen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.