Jernbanedirektoratet Nyheter Ntpmetode.no: Transportvirksomhetene med felles nettsted for metodesamarbeidet

Ntpmetode.no: Transportvirksomhetene med felles nettsted for metodesamarbeidet

Transportvirksomhetene i Norge har siden 2001 hatt et samarbeid om transportmodeller og analyseforutsetninger. Nå har virksomhetene gått sammen om å etablere et felles nettsted for dette arbeidet.

– Det gode samarbeidet mellom transportvirksomhetene om metodene for samfunnsøkonomiske analyser og transportanalyser er viktig for at vi skal få gode beslutningsgrunnlag i transportsektoren, og nå gjør vi kunnskapsgrunnlagene tilgjengelig for flere, sier leder for faggruppa NTP Transportanalyse og samfunnsøkonomi, Oskar Kleven i Statens vegvesen.

– På nettstedet finner du grunnlaget som ligger bak måten vi analyserer utviklingen av transportformene i Norge, legger Oskar til.

Leder av seksjon for samfunnsøkonomi og transportanalyse i Jernbanedirektoratet, Jon-Kristian Hovland, peker også på andre årsaker til nettstedet.

– Vi er helt klart opptatt av åpenhet om forutsetningene og kunnskapsgrunnlaget som ligger bak analysene vi gjennomfører, og her tror jeg nettstedet bidrar i den retningen ved at vi samler rapporter og veiledere vi har fått utarbeidet på ett sted, tilgjengelig for alle som er interessert.

– I tillegg til at denne oversikten er nyttig for analytikere og utredere som jobber i transportvirksomhetene, tror vi konsulentbransjen kan ha glede av det nye nettstedet. Det kan være selskaper som ikke har gjort så mange oppdrag for oss tidligere, men som ønsker å bygge opp sin kompetanse og i neste omgang levere gode tilbud på oppdrag transportvirksomhetene lyser ut knyttet til analyser eller metodeutvikling. Flere gode tilbud er noe vi selvsagt ønsker velkommen, forteller Jon-Kristian Hovland.

Bilde av framsiden av nettstedet ntpmetode.no
Skjermbilde av nettstedets framside.

Planer om mer tilgjengelige forutsetninger

I denne første omgangen har arbeidet bestått i å systematisere og sortere rapportene som allerede er laget. For framtiden er det planer om å gjøre forutsetningene som legges til grunn for analysene enda mer tilgjengelig.

I en ny forskningsrapport for Concept-programmet kartlegges endringer i beregningsforutsetninger i samferdselsprosjekter over tid. Forskerne peker på at det for utenforstående ikke er åpenbart hvor en finner de til enhver tid gjeldende beregningsforutsetningene, og anbefaler at informasjonen gjøres mer standardisert, tilgjengelig og transparent.

– Denne anbefalingen har vi merket oss, og dette er noe vi ønsker å jobbe aktivt med i den kommende tida, istemmer Oskar Kleven og Jon-Kristian Hovland.  

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.