Jernbanedirektoratet Nyheter Nye avtaler gir større ansvar og handlingsrom til Bane NOR

Nye avtaler gir større ansvar og handlingsrom til Bane NOR

Jernbanedirektoratet og Bane NOR har nå signert to nye avtaler som skal gjelde fra 2022. Avtalene definerer mål og krav innenfor drift- og vedlikehold og hvilke tilbudsforbedringer som skal oppnås med de prioriterte effektpakkene.

Arbeid mellom Barkåker og TønsbergFoto: Njål Svingheim
Bane NOR får nå større frihet til selv å prioritere hva som skal gjøres for å oppnå effektene for togtrafikken. Et vkitig element er avtaler om fastpris for store prosjekter.

Dette skal resultere i bedre togtilbud og økt kapasitet for godstrafikken i tråd med målene i Nasjonal transportplan, NTP.

– Friheten og handlingsrommet for Bane NOR blir større samtidig som ansvaret tydeliggjøres. Det er både riktig og viktig, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

– Vi har lenge bedt om større handlingsrom, og det har vi nå fått. Med økt frihet følger mer ansvar. Avtalene gir oss mer egnede økonomiske forutsetninger for å utvikle og vedlikeholde jernbanen, og nå ser vi fram til å ta dette i bruk, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Et viktig element i avtalene er innføring av fastpris for byggeprosjekter. Dersom Bane NOR klarer å gjennomføre prosjektene rimeligere enn avtalt, kan foretaket selv beholde overskuddet og bruke dette på å iverksette andre prosjekter. Tilsvarende må Bane NOR selv dekke eventuelle overskridelser av kostnader. 

Tidligere har avtalene mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR i stor grad omhandlet enkeltprosjekter på de ulike banestrekningene, når disse skal stå ferdige og til hvilken pris. 

Effekten er viktigst

– Der vi før hadde avtaler om enkeltprosjekter endrer vi nå i stedet avtalene til å definere hva som skal oppnås med tiltakene, sier Knut Sletta. I avtalene bestiller Jernbanedirektoratet hvilken effekt vi ønsker å oppnå, så blir det opp til Bane NOR å definere hva som må til og hvordan denne effekten kan oppnås.