Jernbanedirektoratet Nyheter Nye liggestoler på alle fjerntogstrekningene

Nye liggestoler på alle fjerntogstrekningene

I 2022 blir det installert nye liggestoler på alle fjerntogstrekninger i Norge. Dette vil være et supplement til sovevognene og vil gi de reisende et bedre og mer komfortabelt nattogtilbud. Samferdselsminister Knut Arild Hareide testet i dag ut én av de nye liggestolene.

Allerede i februar/mars neste år vil passasjerene på Sørlandsbanen kunne glede seg over et nytt nattogprodukt. Da vil togoperatøren Go-Ahead tilby de reisende på nattestid plass i nye liggestoler. Nattogavganger fra Oslo og Stavanger vil få 60 komfortable liggestoler, fordelt på to vogner, i tillegg til sovevognene det allerede har.

I løpet av sommeren neste år vil også tog på Nordlandsbanen og Dovrebanen, som trafikkeres av SJ Norge, få installert 30 liggestoler i fire vogner, totalt 120 liggestoler. Disse liggestolene vil kunne brukes både i dag- og nattog. Høsten 2022 får også passasjerene på Bergensbanen, der VY er operatør, et forbedret nattogtilbud. I to vogner installeres det 23 stoler – 46 stoler til sammen – der ryggen kan legges helt ned og bli et såkalt «flatbed seat».

Det er Norske tog, som eier passasjertogmateriellet i Norge, som etter konkurranse i markedet har anskaffet og skal installere 226 liggestoler, fordelt på åtte vogner. Liggestolene vil komme i tillegg til de ordinære 20 sovevognene som allerede finnes.

Fornøyd Hareide

De nye liggestolene er et resultat av Stortingets ekstraordinære bevilgning på 80 millioner kroner for å bedre nattogtilbudet til de reisende.

– Jeg er utrolig glad for at de togreisende nå kan glede seg til et forbedret nattogtilbud med nye produkter. Et bedre nattogtilbud har lenge vært etterspurt. Dette er fantastisk tilbud til alle som ønsker en klimavennlig reise, og jeg er overbevist om at dette vil føre til at flere reisende vil velge tog fremfor bil eller fly. For å få ned transportsektorens CO2-utslipp, er det avgjørende at flere reisende velger toget, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– De nye liggestolene er brede og kan legge ned, enten 45 grader eller helt flatt, sier Hareide, som torsdag prøver ut stolen som kan legges helt ned.

Liggestoler fra Georg Eknes
Liggestolene som kommer i VYs tog på Bergensbanen.

To leverandører

På oppdrag fra Jernbanedirektoratet gjennomførte Norske tog en anbudskonkurranse og har etter den inngått rammeavtaler med to stolprodusenter: Det tsjekkiske selskapet Borcad og det norske selskapet Georg Eknes as.

Borcad skal levere 180 stoler som kan legges ned 45 grader. Stolene er brede og komfortable, med plass til 30 stoler per vogn. Disse stolene installeres på Sørlandsbanen, Nordlandsbanen og Dovrebanen.

Familieselskapet Georg Eknes as skal levere 46 liggestoler til Bergensbanen. Dette er stoler der ryggen kan legges helt ned. Selskapet Georg Eknes as har lokaler utenfor Bergen. Eknes har tidligere produsert tusenvis av lokaltogstoler til togselskap over hele Europa, men de siste årene har selskapet levert stoler til båtbransjen. Kontrakten med Norske tog er selskapets retur til togsetebransjen igjen.

– Vi ser frem til å kunne møte togoperatørenes ønske om å tilby sine passasjerer et bedre nattogtilbud. Med de nye liggestolene kan de reisende sove seg fra a til å på en klimavennlig og behagelig måte, sier Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog.