Jernbanedirektoratet Nyheter Oppstart på siste etappe til Hamar

Oppstart på siste etappe til Hamar

24. oktober var det markering av anleggsstart på dobbeltsporutbyggingen gjennom Stange. Når Kleverud–Sørli–Åkersvika er klar i 2027 blir reisetiden Oslo-Hamar 55 minutter.

Samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård gledet seg over å få debutere som skytebas og fyrte av tunnelsalven som markerte byggestart på Kleverud–Sørli–Åkersvika.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og ordfører i Stange Bjarne ChristiansenØystein Grue
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og ordfører i Stange Bjarne Christiansen var fornøyde med anleggsstarten 24. oktober 2022.

Stasråden la vekt på at arbeidet med jernbaneutbyggingen på Dovrebanen er helt avgjørende for å kunne realisere to tog i timen og få en reisetid på om lag én time mellom Oslo og Hamar samt bedre kapasitet for godstog.

– Mer jernbane for pengene er viktigere enn noen gang. Jeg har skjønt at det allerede er gjennomført kostnadsbesparende tiltak som har gitt miljøgevinst på dette prosjektet. Det lyder som musikk i en statsråds ører, sa Nygård etter at han hadde avfyrt første salve i Hestnes-tunnelen.

Statsråden er opptatt av å binde sammen regioner i Innlandet og hovedstadsområdet for dette er viktig for folk og næringsliv i regionen. Han var tydelig på at regjeringen ønsker at flere skal velge grønne togreiser. – Derfor prioriterer regjeringen fortsatt høy aktivitet på jernbanen og å videreføre de utbyggingsprosjektene som er i gang eller vedtatt igangsatt av Stortinget, sa han.

Jernbanedirektør Knut Sletta la i sin hilsningstale vekt på effekten som jernbaneutbyggingen i InterCity-triangelet gir.

– I Jernbanedirektoratet har vi blant annet registrert stor trafikkvekst på Dovrebanen etter tidligere utbyggingsetapper. Det viser at når tilbudet på jernbanen blir bedre, så kommer også passasjerene, sa Sletta.

Fakta

  • Nytt dobbeltspor Kleverud–Sørli–Åkervika: 29,8 km.
  • Inneholder bl.a.: Hestnestunnelen på 3,1 km og Tangenvika bru på 1040 m.
  • Ny stasjon på Tangen og betydelig modernisert stasjon på Stange.
  • Effekt: To tog i timen til Hamar, reisetid på under en time Oslo–Hamar og bedre kapasitet for øvrige fjerntog og godstog.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.