Jernbanedirektoratet Nyheter Oppstart på siste etappe til Hamar

Oppstart på siste etappe til Hamar

24. oktober var det markering av anleggsstart på dobbeltsporutbyggingen gjennom Stange. Når Kleverud–Sørli–Åkersvika er klar i 2027 blir reisetiden Oslo-Hamar 55 minutter.

Samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård gledet seg over å få debutere som skytebas og fyrte av tunnelsalven som markerte byggestart på Kleverud–Sørli–Åkersvika.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og ordfører i Stange Bjarne ChristiansenØystein Grue
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og ordfører i Stange Bjarne Christiansen var fornøyde med anleggsstarten 24. oktober 2022.

Stasråden la vekt på at arbeidet med jernbaneutbyggingen på Dovrebanen er helt avgjørende for å kunne realisere to tog i timen og få en reisetid på om lag én time mellom Oslo og Hamar samt bedre kapasitet for godstog.

– Mer jernbane for pengene er viktigere enn noen gang. Jeg har skjønt at det allerede er gjennomført kostnadsbesparende tiltak som har gitt miljøgevinst på dette prosjektet. Det lyder som musikk i en statsråds ører, sa Nygård etter at han hadde avfyrt første salve i Hestnes-tunnelen.

Statsråden er opptatt av å binde sammen regioner i Innlandet og hovedstadsområdet for dette er viktig for folk og næringsliv i regionen. Han var tydelig på at regjeringen ønsker at flere skal velge grønne togreiser. – Derfor prioriterer regjeringen fortsatt høy aktivitet på jernbanen og å videreføre de utbyggingsprosjektene som er i gang eller vedtatt igangsatt av Stortinget, sa han.

Jernbanedirektør Knut Sletta la i sin hilsningstale vekt på effekten som jernbaneutbyggingen i InterCity-triangelet gir.

– I Jernbanedirektoratet har vi blant annet registrert stor trafikkvekst på Dovrebanen etter tidligere utbyggingsetapper. Det viser at når tilbudet på jernbanen blir bedre, så kommer også passasjerene, sa Sletta.

Fakta

  • Nytt dobbeltspor Kleverud–Sørli–Åkervika: 29,8 km.
  • Inneholder bl.a.: Hestnestunnelen på 3,1 km og Tangenvika bru på 1040 m.
  • Ny stasjon på Tangen og betydelig modernisert stasjon på Stange.
  • Effekt: To tog i timen til Hamar, reisetid på under en time Oslo–Hamar og bedre kapasitet for øvrige fjerntog og godstog.