Jernbanedirektoratet Nyheter Punktlighetsutfordringene må løses

Punktlighetsutfordringene må løses

Jernbanedirektoratet er enig i rapporten fra Riksrevisjonen som beskriver utfordringene på jernbanen med en negativ utvikling for både punktlighet og pålitelighet. – Vi har fortsatt et stort etterslep i infrastrukturen, og det er nå svært viktig at økte bevilgninger settes inn der problemene er størst, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Aktørene i jernbanesektoren jobber med å bedre forutsigbarheten for passasjerene hver eneste dag, og Bane NOR jobber iherdig med å målrette vedlikeholdsinnsatsen slik at den skal gi størst mulig effekt. Jernbanedirektoratet har en koordinerende rolle for å styrke samarbeidet i jenbanesektoren, slik at den samlede innsatsen skal gi effekt for togtilbudet og folks hverdag så fort som mulig.

– Det er riktig at bevilgningene til vedlikehold og fornyelse er økt de siste årene, og denne innsatsen skal forsterkes ytterligere i årene som kommer. Hele sektoren står samlet bak at dette er jobb nummer én for jernbanen. Vedlikeholdet og mer stabil drift må komme først, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Etterslepet i infrastrukturen er fortsatt betydelig, og har økt de siste årene, selv med økende bevilgninger. – Det illustrerer hvilke utfordringer jernbanen har. Derfor er vi glad for at det i forslaget til Nasjonal transportplan legges opp til enda kraftigere innsats for å heve standarden på den jernbanen vi har, sier Sletta.

Jernbanedirektoratet deler Riksrevisjonens bekymring for at et ustabilt togtilbud kan påvirke folk reisevaner og undergrave den viktige rollen jernbanen har og skal ha for folk og gods. – Vi tar rapporten svært alvorlig, og den understreker ytterligere hvor viktig det er at vi styrker vedlikeholdsinnsatsen, sier jernbanedirektøren.

Les Riksrevisjonens rapport

Foto: Øystein Grue
Aktørene i jernbanesektoren jobber med å bedre forutsigbarheten for passasjerene hver eneste dag.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.