Jernbanedirektoratet Nyheter Regjeringen går inn for at Nye Veier AS skal bygge Ringeriksbanen og E16

Regjeringen går inn for at Nye Veier AS skal bygge Ringeriksbanen og E16

Regjeringen varsler at Ringeriksbanen skal bygges og at Fellesprosjektet for ny jernbane og motorveg skal overføres til Nye Veier AS, skriver Aftenposten. Ringeriksbanen er dermed inne i første periode av neste NTP 2022–2033.

– Å etablere to konkurrerende miljøer også på jernbane vil gjøre begge bedre, sier statsminister Erna Solberg til Aftenposten. – Det er dette vi går for, konstaterer samferdselsminister Knut Arild Hareide overfor avisen. Det betyr at Nye Veier AS overtar ansvaret for å bygge ut 40 kilometer nytt dobbeltspor mellom Sandvika og Hønefoss, samt ny firefelts E16 fra Skaret til Hønefoss i samme korridor som jernbanen. – Vi håper å få gjort vedtak om dette før sommeren, sier statsministeren.

Med nytt dobbeltspor vil reisetiden fra Hønefoss til Oslo bli ca. 30 minutter. – Det kan ingen andre transportmidler konkurrere med, sier Hareide. I tillegg kuttes reisetiden mellom Oslo og Bergen med nesten en time. – Dette prosjektet handler om å forstørre en region, sier statsministeren. Det er også lenge siden vi har bygget en helt ny enkeltstående jernbane i Norge. Det tror vi det kan komme mye ut av, sier hun.

– Vi ser på dette oppdraget som en stor anerkjennelse av det vi har fått til og for måten vi håndterer prosjekter på, sier sjef i Nye Veier AS, Anette Aanesland til Aftenposten. – Vi er overbevist om at dette er overførbart også til jernbane, sier hun.

Fellesprosjekteter Ringeriksbanen/E16 er beregnet å koste 35,6 milliarder og reguleringsplanen ble vedtatt i 2020.

Ringeriksregionen med bilde over KroksundFoto: Njål Svingheim
Ringeriksregionen knyttes nå nærmere Oslo-området med ny bane og veg. Prosjektet skal bygges av Nye Veier AS. Bildet viser Kroksund der bane og veg skal krysse fjorden og fortsett nordover til Hønefoss.