Jernbanedirektoratet Nyheter Ski stasjon åpnet, Follobanen snart klar

Ski stasjon åpnet, Follobanen snart klar

8. august åpnet Bane NOR hele den nye Ski stasjon for trafikk. I sommer har det pågått anleggsarbeid for å koble sammen alle sporene på den nye stasjonen med den nye Follobanen, med Østfoldbanen inn mot Oslo, med vestre linje sørover, samt med Østre linje retning Mysen.

Den vestre delen av Ski stasjon ble tatt i bruk for to år siden, men det er først nå at hele stasjonen åpnes. Det inkluderer en ny bred undergang under alle sporene, nytt reisetorg også på østsiden av stasjonen, samt ny bussterminal. Til sammen utgjør dette et komplett knutepunkt og når Follobanen åpnes for trafikk 11. desember blir reisetiden fra Ski til Oslo S halvert fra 22 til 11 minutter.

Den 22 kilometer lange nye Follobanen fra Oslo S til Ski nærmer seg fullføring. Kjempeprosjektet til 35 milliarder kroner betyr en revolusjon i reisetid og kapasitet på strekningen. Snart er det klart for prøvekjøring. 

Ski stasjonFoto: Njål Svingheim
8. august 2022 åpnet hele den nye Ski stasjon.

– Vi går nå inn i sluttfasen, sier prosjektdirektør for Follobaneutbyggingen, Per David Borenstein. Follobanen åpnes for trafikk i desember 2022 og dermed blir togtilbudet på strekningen doblet. Det blir avganger hvert tiende minutt på den nye banen, og i tillegg økes grunnfrekvensen for lokaltogene på den gamle linjen fra 2 til 4 avganger per time. Tog som kjøres direkte mellom Oslo og Ski gjennom Blixtunnelen vil altså få en reisetid på bare 11 minutter. Om bord i togene på Follobanen kan passasjerene være online på det som blir et verdensledende mobilnett kapasitetsmessig.   

Stor effekt 

– Follobanens åpning betyr at toget nærmest blir et «rullende fortau» mellom Oslo og Ski, sier Borenstein. Follobanen betyr også mye i form av utvidet bo- og arbeidsmarked og utviklingen på Ski vil likne mye på det som har skjedd på Lillestrøm etter Gardermobanens åpning.  Samtidig med innføringen av Follobanen, foretas også den største ombyggingen av Oslo S siden åpningen i 1980. Det betyr også at stasjonen vil få økt kapasitet.  

Selve Follobanen blir 22 km lang, men hele Follobaneprosjektet omfatter 64 km nye jernbanespor. Follobanens tunnel i to atskilte spor, er den lengste jernbanetunnelen i Norden. Follobaneprosjektet er Norges største samferdselsprosjekt, og vil gi fire spor mellom Oslo S og Ski på Østfoldbanen. Det gamle dobbeltsporet på strekningen skal brukes av lokaltog og godstog. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.