Jernbanedirektoratet Nyheter Slik blir det framtidige togtilbudet langs Vestfoldbanen

Slik blir det framtidige togtilbudet langs Vestfoldbanen

Jernbanedirektoratet har fått i oppgave å levere et togtilbud som gir redusert reisetid og flere avganger på Vestfoldbanen.

Helt konkret handler det nye togtilbudet om å sørge for

 • fire avganger per time mellom Tønsberg og Oslo-regionen:
  • 2 raske avganger uten stopp mellom Tønsberg og Drammen
  • 2 ordinære avganger med stopp på Horten, Holmestrand og Sande
 • konkurransedyktig reisetid på de litt lengre reisene:
  • reisetid på under en time mellom Tønsberg og Oslo
  • betydelig redusert reisetid fra Grenland og søndre Vestfold til Oslo-området

Høsten 2025 ferdigstilles dobbeltspor på strekningen Drammen–Tønsberg. Utbyggingen og den reduserte reisetiden skal kople regioner og fylker sammen.

Bakgrunn: InterCity-satsingen

 • Bakgrunnen for det framtidige togtilbudet langs Vestfoldbanen er InterCity-satsingen som ble lagt fram i stortingsmeldingen for Nasjonal transportplan for perioden 2014 til 2023.
 • InterCity-satsingen har som mål å redusere reisetid og øke frekvensen på hele Østlandet for å binde regionene sammen. Toget skal bidra til at innbyggerne på hele Østlandet kan bo og jobbe på tvers av regioner.
 • Planen var å bygge fra Oslo og utover, mot Lillehammer, Halden og Skien, for å binde sammen regionene og arbeidsmarkedene på Østlandet. Utviklingen av Vestfoldbanen er en del av denne helheten.
 • Bestillingen til Jernbanedirektoratet om et nytt togtilbud har ligget til grunn for utbyggingen av dobbeltspor og ny stasjon på Holmestrand, hvor tog kan passere i høy fart.
Tog på VestfoldbanenFoto: Njål Svingheim
Det er dobbeltspor på store deler av Vestfoldbanen i dag, og i 2025 ferdigstilles dobbeltspor på strekningen Drammen–Tønsberg.

Flere avganger og kortere reisetid

Når det nye dobbeltsporet mellom Drammen og Tønsberg ferdigstilles kan vi realisere målet om fire tog i timen mellom Tønsberg og Oslo-regionen, samt en reisetid på under en time. Det gir kortere reisetid på nær et kvarter hver vei og dermed 2,5 timer spart per uke for de som pendler daglig. I tillegg vil flere spor gi et mer pålitelig togtilbud i form av bedre punktlighet, samt flere sitteplasser om bord i togene. For de som reiser fra Tønsberg mot Oslo vil det garantert være ledige sitteplasser.

Siden InterCity-satsingen ble besluttet, har staten investert i ny stasjon i Holmestrand, som er tilrettelagt for hurtiggående passerende tog. Videre erstattes nå Skoppum med nye Horten stasjon nær E18, med gode parkeringsmuligheter som gjør det enkelt for pendlere. Dobbeltsporet mellom Tønsberg og Drammen er under bygging. Det gir et godt grunnlag for videre utvikling av Vestfoldbanen.

Jernbanedirektoratet har lagt vekt på at utbyggingene skal gi størst mulig nytte for flest mulig innbyggere. Resultatet blir et togtilbud med to ekspresstog per time fra Skien/Tønsberg, og to regiontog per time fra Tønsberg. Ekspresstogene stopper på alle stasjoner sør for Tønsberg, og kjører deretter direkte til Drammen før de fortsetter mot Oslo. Disse togsettene er beregnet på litt lengre reiser og har derfor bedre plass om bord, med 2+2 seter og klappbord. Regiontogene starter i Tønsberg og stopper på alle stasjoner i nordre Vestfold.  Disse togene er beregnet for å frakte mange mennesker på kortere avstander, og har større setekapasitet med 2+3 seter i bredden slik at flere får sitteplass.

Den nye rutemodellen er planlagt å gjelde fra tidligst desember 2025, her er det imidlertid usikkerhet knyttet til utbyggingen av nytt digitalt signalsystem.

Fordeler og ulemper med nytt togtilbud

StedFordelerUlemper
Skien
Porsgrunn
Larvik
Sandefjord
Torp
Stokke
• 15 minutter raskere reisetid til Drammen/Oslo
• Bedre plass om bord
• Jevnt halvtimesintervall i rush

• 2 istedenfor 3 avganger per time i rush
• Togbytte ved reiser til nordre VestfoldTønsberg
• 4 avganger per time
• 14 minutter raskere reisetid til Drammen/Oslo
• Bedre plass om bord
• Økt punktlighet retning Oslo
(2/3 av 4 avganger starter i Tønsberg)
Horten
Holmestrand
Sande
• Avgang hver halvtime hele dagen
• Bedre plass om bord
• Økt punktlighet retning Oslo
• Nye Horten stasjon med gode parkeringsmuligheter
• Togbytte i Tønsberg ved reiser til søndre Vestfold/Grenland
• Togbytte ved reiser til Oslo lufthavn
Fellesstrekning
Drammen–Lillestrøm
• Mindre trengsel
(bedre fordeling av reisende mellom avganger)
Kart med stasjoner på Vestfoldbanen
Vestfoldbanen er 138 kilometer lang fra Drammen til Porsgrunn.

Hva betyr togtilbudet for innbyggerne?

Her er noen eksempler for hva det framtidige togtilbudet langs Vestfoldbanen vil bety for innbyggerne:

Dagpendlere Tønsberg–Oslo-området

• Sparer inn nær en halv times reisetid hver dag
– Reisetid i dag : 1 t 12 min
– Reisetid med nytt tilbud : 58 min

• Får større fleksibilitet med hyppigere togavganger

• Får sitteplass

• Mindre trengsel på toget

• Får et mer pålitelig og komfortabelt togtilbud med ny infrastruktur og moderne tog

734 000 reiser mellom Tønsberg og Oslo-området årlig. Det utgjør 23 prosent av alle reiser på Vestfoldbanen.

Dagpendlere Sandefjord–Oslo-området

• Sparer inn om lag en halv times reisetid hver dag
– Reisetid i dag : 1 t 35 min
– Reisetid med nytt tilbud : 1 t 20 min

• Får sitteplass og mindre trengsel på toget

• Får et mer pålitelig og komfortabelt togtilbud med ny infrastruktur og moderne tog

594 000 reiser mellom søndre Vestfold og Oslo-området årlig. Det utgjør 19 prosent av reisene på Vestfoldbanen.

Dagpendlere Porsgrunn–Oslo-området

• Sparer inn om lag en halv times reisetid hver dag
– Reisetid i dag : 2 t 5 min
– Reisetid med nytt tilbud : 1 t 49 min

• Får sitteplass og mindre trengsel på toget

• Får et mer pålitelig og komfortabelt togtilbud med ny infrastruktur og moderne tog

276 000 reiser mellom Grenland og Oslo-området årlig. Det utgjør 9 prosent av reisene på Vestfoldbanen.

Dagpendlere Horten–Oslo-området

• Får større fleksibilitet med hyppigere togavganger
– Tog hver halvtime, hele dagen

• Får omtrent samme reisetid som i dag

• Får sitteplass og mindre trengsel på toget

• Får et mer pålitelig og komfortabelt togtilbud med ny infrastruktur og moderne tog

• Nye Horten stasjon med gode parkeringsmuligheter

583 000 reiser mellom nordre Vestfold og Oslo-området årlig. Det utgjør 19 prosent av alle reiser på Vestfoldbanen.

Dagpendlere Holmestrand–Larvik

• Må bytte tog i Tønsberg og vente rundt 10 minutter på neste tog

• Får økt reisetid med om lag 6 minutter hver vei
– Reisetid i dag: 56 min
– Reisetid med nytt tilbud: 1 t 2 min

• Får et mer pålitelig og komfortabelt togtilbud med ny infrastruktur og moderne tog

67 000 reiser mellom nordre og søndre Vestfold årlig. Det utgjør to prosent av alle reiser på Vestfoldbanen.

Fra Gardermoen til Horten

• Får større fleksibilitet med flere reisealternativer

• Får nær 10 minutter økt reisetid, men kan likevel komme tidligere hjem som følge av kortere ventetid på flyplassen
– Reisetid i dag (hver time): 1 t 27 min
– Reisetid med nytt tilbud (hver halvtime): 1 t 36 min

• Togbytte på Nationaltheatret, med 10 minutters ventetid under tak, på samme plattform

48 000 reiser mellom Gardermoen og Nordre Vestfold årlig. Det utgjør to prosent av alle reiser på Vestfoldbanen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.