Jernbanedirektoratet Nyheter Togkonkurranse avlyses

Togkonkurranse avlyses

Jernbanedirektoratet har i dag mottatt brev fra Samferdselsdepartementet der direktoratet bes om å stanse videre konkurranseutsetting av persontransport med tog og forberede direktetildeling av togtilbudet på Østlandet.

Jernbanedirektoratet har fått i oppdrag å avlyse konkurransen om togtilbudet som omfatter trafikkpakke 4 og i stedet starte arbeide med direktetildeling av togtilbudet, innenfor rammene av gjeldende regelverk, og innen 25. desember 2023. Det samme gjelder for trafikkpakke 5.

Vy-tog Tønsberg stasjonFoto: Njål Svingheim
Konkurranseutsettingen av togtrafikken på Østlandet blir nå avlyst.

I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård:

– Jeg vil ikke nå legge begrensninger på Jernbanedirektoratets videre arbeid med direktetildelingen. Vi vil vurdere ulike alternativer for å oppnå et attraktivt togtilbud, slik at flere kan reise miljøvennlig. Direktetildeling av togtilbudet skal bygge opp under dette. Regjeringen er også opptatt av at togtilbudet på Østlandet skal drives effektivt, det vil være en sentral del av forhandlinger om direktekjøp.

Jernbanedirektoratet vil umiddelbart starte arbeidet med å forberede en direktetildeling av togtilbudene i trafikkpakke 4 og 5.

– Målet er det samme ved direktetildeling som ved konkurranseutsetting: Gi kundene et bedre togtilbud og utvikle mer sømløse tilbud sammen med øvrig kollektivtrafikk på Østlandet – til en lavere pris for det offentlige, sier Hans Kristensen, direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet.

– Direktoratet har siden det ble opprettet opparbeidet seg bred erfaring både på direktetildeling og konkurranseutsetting, og vil ta med seg dette inn i forhandlingene om en ny direktetildelt avtale. Vi skal være like krevende og profesjonelle i dette arbeidet som ved konkurranseutsetting, legger han til.

Fakta

Trafikkpakkene 4 og 5 skulle omfatte:

Trafikkpakke 4:  

  • Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker–Lillestrøm 
  • Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S–Ski 
  • Regiontog (R-tog) Oslo S–Ski 
  • Regiontog (R-tog) Stabekk–Moss 
  • Regiontog (R-tog) Oslo S–Mysen/Rakkestad 
  • Regiontog (R-tog) Oslo S–Hakadal/Jaren 
  • Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S–Halden 
  • Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S–Gjøvik

Trafikkpakke 5:

Persontogtilbudene som inngår i 10-minutterssystemet. Disse inkluderer IC-togene Skien–Eidsvoll og Drammen–Lillehammer, lokaltogene Kongsberg–Eidsvoll, Drammen–Dal og Asker–Kongsvinger, samt Bratsbergbanen.