Jernbanedirektoratet Nyheter Usikkert når Follobanen åpner – dagens togtilbud gjelder inntil videre

Usikkert når Follobanen åpner – dagens togtilbud gjelder inntil videre

Bane NOR har orientert om at åpningen av Follobanen er utsatt, og at ny dato ikke er satt. – Utsettelsen gjør at det tar det lengre tid før vi kan åpne for passasjertrafikk, noe vi ikke vil gjøre før Blixtunnelen er grundig testet og risikoen for ytterligere forsinkelser er tilnærmet null, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Inntil videre vil dagens ruteplan for togtrafikken på Østfoldbanen gjelde.

– Vi tar ingen sjanser når det gjelder tilbudet til de reisende, vår prioritet er å sikre trygghet og forutsigbarhet i togtilbudet. Fremover har vi tett oppfølging av Bane NOR når det gjelder fremdrift og vurdering av risiko, sier Sletta.

–  Vy har orientert oss om at de jobber med å forbedre dagens tilbud på Østre linje i påvente av at Follobanen åpner, det er vi godt fornøyd med. Slik Bane NOR vurderer situasjonen nå, er det usikkert når åpning skjer.

– Jeg kan forsikre passasjerene om at vi ikke vil åpne Follobanen for persontrafikk før Bane NORs risikovurderinger viser at det er tilnærmet helt sikkert at det nye tilbudet kan opprettholdes. Dette har vi tett dialog med både Vy og Bane NOR om, sier jernbanedirektøren.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.