Jernbanedirektoratet Utredninger Strategi for ikke elektrifiserte strekninger

Strategi for ikke elektrifiserte strekninger

Denne utredningen kartlegger ulike driftsformer for ikke-elektrifiserte strekninger.

Om utredningen

  • Jernbaneverket fikk i oppdrag å utrede konsekvensene
    av å elektrifisere gjenstående dieselstrekninger, det vil si Røros- og Solørbanen, Nordlandsbanen, Raumabanen og Bratsbergbanen. Denne utredningen er et svar på dette oppdraget.
  • Utredningen ble levert desember 2015.
  • Utredningen er utført med bistand fra SINTEF.

Når transportsektoren skal kutte klimagassutslipp, er elektrisk strøm det mest kjente alternativet for å oppnå nullutslipp. Nå skjer det en rivende utvikling på annen fossilfri energi. Spørsmålet er om denne er egnet til å drive tog slik at man slipper å bygge kostbare Kontaktlednings-anlegg.

Utredningen anbefaler at elektrifisering av Røros- og Solørbanen bør vurderes umiddelbart i det aktuelle arbeidet med godsstrategi for Jernbaneverket. Elektrifisering av Nordlandsbanen og Raumabanen anbefales vurdert i samband med neste rullering av NTP.  

Last ned utredningen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.