Trafikkavtale med Flytoget AS

Trafikkavtalen gir Flytoget AS konsesjon på tilbringertenesten til Oslo lufthavn. Avtalen gjeld til og med februar 2028 og set minimumskrav til togtilbodet som motyting. 

Trafikkavtalen gjelder følgende linjer:

Last ned avtale

Relevant informasjon