Trafikkavtalar

Jernbanedirektoratet er oppdragsgivar for anskaffing av trafikkavtalar, som er offentleg kjøpt persontrafikk på jernbanen i Norge.

Anskaffing av trafikkavtalane kan vi anten få ved direktetildeling eller konkurranseutsetting.

Bakgrunn for trafikkavtalane

  • I kjølvatnet av Meld. St. 27 (2014-2015) «På rett spor» vart det gjennomført konkurranse for anskaffing av offentleg kjøpt persontrafikk på tog. Hensikta med konkurranseutsettinga var å betre togtilbodet og sikre at staten får meir ut av den totale ressursinnsatsen i jernbanesektoren.
  • Solberg-regjeringa utarbeida ein konkurransestrategi kor togtrafikken i Sør, Nord og Vest skulle konkurranseutsettast i perioda 2017–2020. I fase 2 vart det fastsett at togtilbodet i Austlandsområdet skulle eksponerast for konkurranse.
  • I konkurransestrategien er det forutsett at all offentleg kjøpt trafikk blir basert på nettokontrakter kor leverandøren har fullt kostnads- og inntektsansvar.
  • Trafikkpakkane Sør, Nord og Vest vart konkurranseutsett og tildelt høvesvis Go-Ahead, SJ Norge og Vy tog med trafikkstart i 2019–2020.
  • Vidare konkurranseutsetting av persontrafikk med tog vart stansa av Støre-regjeringa i 2021. Jernbanedirektoratet skal i staden kjøpe slike tenester utan konkurranseutsetting.
  • I 2022 bestemte regjeringa at togtilbudet på Austlandet skal bli direktetildelt, og at Jernbanedirektoratet skal forhandle med Vygruppen og Flytoget om dei to trafikkavtalane Austlandet 1 og 2.
  • I 2023 inngjekk Jernbanedirektoratet trafikkavtalar med Vygruppen for togtilbudet på Austlandet. Trafikkstart var 10. desember 2023.

Oversikt over alle trafikkavtalar

Figur som viser revidert framdriftsplan for konkurranseutsetting av trafikkavtalar
Figuren viser avtalane som er gjort på dei ulike trafikkpakkane for Sør, Nord, Vest og Austlandet 1 og 2, når dei starter og kor lenge dei varer.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.